Flere medier har både mandag og tirsdag fortalt, at det fra 2030 vil være forbudt at bruge engangsemballage for besøgende gæster på landets restauranter.

Baggrunden er, at Europa-Parlamentet og Ministerrådet mandag nåede til enighed om at nedbringe mængden af engangsemballage på tværs af landegrænser og brancher. Hvad den endelige beslutning blev, er imidlertid endnu uklart. Det endelige aftalepapir ikke er offentliggjort.

I HORESTA har vi været i dialog med vores europæiske organisation, HOTREC, som også afventer en offentliggørelse, før de kan sige noget mere præcist.

Men faktum er, at branchen kommer til at bidrage til at få nedbragt mængden af engangsemballage over de kommende år, og det kommenterede HORESTAs miljøchef, Mikal Holt Jensen, på i går på TV2/News.

”Det er en aftale, som ikke er endeligt vedtaget, og vi glæder os til at se det præcise indhold. Men det underbygger en udvikling, som rigtig mange af vores medlemsvirksomheder har sat i gang med henblik på at nedbringe miljøbelastningen i deres emballager”, sagde Mikal Holt Jensen.

Han understregede, at det er vigtigt at finde nogle løsninger, som er holdbare på længere sigt, og har den størst mulige miljøeffekt.

”Det er vigtigt, at vi som branche tages med råd, når vi skal finde de rigtige løsninger på transformationen. Vi skal lave livscyklusberegninger, så vi sikrer, at det er de mest klimavenlige løsninger, der udvikles”, sagde Mikal Holt Jensen.

EU-aftalen ventes at blive sendt til endelig behandling inden sommer.

Nye emballage-regler på vej

EU er kommet et skridt nærmere en ny forordning om emballage, som skal reducere brugen af plastic og øge genbrug

7-styrker inviterer til debat om Europaparlamentsvalget 2024

Forud for Europaparlamentsvalget inviterer det erhvervspolitiske netværk 7-styrker bestående af HORESTA, Lægemiddelindustriforeningen, Danske Rederier, Green Power Denmark, Landbrug & Fødevarer, Forsikring og Pension og Finans Danmark til debat med kandidater på tværs af partierne.

Log ind