HORESTAs viceadm. direktør, Jeppe Møller-Herskind, var i anledningen af forslaget om at beskære erhvervsstøtten i TV2 News og tale om betydningen af støtten.

Flere centrale aktører i dansk turisme skal af med millioner af kroner i statsstøtte, hvis det står til en ekspertgruppe nedsat af regeringen.

Ekspertgruppen lægger blandt andet op til at beskære Wonderful Copenhagen, Dansk Kyst- og Naturturisme, Meet Denmark samt en række lokale turismepuljer med i alt ca. 80 millioner kroner årligt. Over halvdelen af besparelsen vil ramme Wonderful Copenhagen.

Men forslaget er uigennemtænkt, mener HORESTA.

”Det er meget kortsigtet at fjerne erhvervsstøtten fra så vigtige og centrale aktører i dansk turisme. Støtten går til at produktudvikle og markedsføre Danmark som destination. Ved at gennemføre denne besparelse svækker man et erhverv, der rummer et stort vækstpotentiale, men samtidig er i hård international konkurrence,” siger HORESTAs adm. direktør, Pia E. Voss.

Har ikke muskler nok
Regeringen har bedt det såkaldte Frigast-udvalg om forslag til sanering for to milliarder kroner, men udvalget har fremlagt bud på besparelser for 2,3 milliarder kroner.

Nu skal ekspertgruppens anbefalinger behandles politisk. HORESTA opfordrer politikerne til meget grundigt at gennemtænke konsekvenserne af at svinge sparekniven over turismen.

”I en tid hvor turismen globalt set vokser med eksplosiv fart, risikerer vi at koble os selv af væksttoget, hvis et flertal vælger at skære i støtten til turisterhvervet,” siger Pia E. Voss.

Hun påpeger, at turisterhvervet består af tusindvis af små og mellemstore virksomheder, som hver især ikke har muskler nok til at bidrage til generel markedsføring af Danmark samt til udvikling af turismeproduktet. Derfor er der behov for, at staten går ind og samler kræfterne, hvilket til gengæld bidrager til at styrke andre dele af erhvervslivet, påpeger HORESTA.

”Udover at vi som Danmarks fjerdestørste eksporterhverv henter milliarder af kroner hjem, så bidrager turismen gennem vores markedsføring til at brande Danmark som nation. Det har positiv indvirkning på al form for samkvem mellem Danmark og udlandet. Uanset om det gælder øvrig eksport, forskersamarbejde, kulturelt samarbejde osv. Samtidig bidrager vi i stort omfang til at skabe indtjening i andre erhverv som for eksempel detailhandel og transport og til at skabe et milliardstort skatteprovenu til statskassen,” siger Pia E. Voss.

Ringe konkurrencevilkår
Hun gør opmærksom på, at dansk turisme i globalt perspektiv har nogle af de ringeste konkurrencevilkår, når det gælder skatter og afgifter. En beskæring af midler på alt fra markedsføring til forretningsudvikling og produkttilpasning vil forringe Danmarks position yderligere i den internationale konkurrence.

”Gennem de seneste 15-20 år har dansk erhvervsliv gennemgået en voldsom udvikling. Store erhverv er skrumpet og andre er boomet. Turismen er og bliver et væksterhverv og et erhverv, der kan blive afgørende for at sikre vækst og velstand i fremtidens velfærdsdanmark. Men væksten kommer ikke af sig selv. Danmark er konstant i konkurrence med udenlandske destinationer, som målrettet satser på at spise af vores markedsandele. Det kan blive dyrt, hvis vi ignorerer det”, fortæller Pia E. Voss.

Log ind