Danmarks Statistiks har offentliggjort konkurstallene for august måned for hotel- og restaurantbranchen. Niveauet for 2023 ligger indtil videre 53 procent over det gennemsnitlige niveau for 2015-2019.

Det er særligt restauranterne, der kæmper med et højt konkursniveau. Ud af de 18 konkurser i branchen i august står restauranterne for 17, hvilket er en stigning på 12,5 procent sammenlignet med perioden 2015-2019, altså inden covid-19.

“Der er ingen tvivl om, at corona- og inflationskrisen stadig udfordrer økonomien i mange restauranter. Det hører dog med til billedet, at store dele af branchen er kommet virkelig stærkt igen og har kæmpet sig vej igennem de historisk store kriser,” siger Jeppe Møller-Herskind, der er kommerciel direktør i HORESTA.

Det samlede antal konkurser blandt både hoteller og restauranter i 2023 ligger indtil videre 53 procent højere end det gennemsnitlige antal konkurser fra samme periode 2015-2019. I alt har 224 virksomheder været nødt til at dreje nøglen om. Hvis man sammenligner det med samme tidspunkt sidste år, er 31 procent flere virksomheder gået konkurs.

Ud af de 224 konkurser i år finder man 214 konkurser blandt restauranterne. Det er en stigning på omkring 55 procent sammenlignet med samme periode i 2015-2019.

I det generelle erhvervsliv er konkursniveauet blandt aktive virksomheder knap én procent højere i august sammenlignet med gennemsnittet fra 2015-2019.

Indtil videre er næsten 29 procent flere virksomheder på tværs af brancher gået konkurs i løbet af 2023 når man sammenligner med gennemsnittet i 2015-2019. I forhold til 2022 er der tale om en stigning på omkring 19 procent.

Stor opbakning til HORESTA forslag

HORESTA har præsenteret 10 bud på, hvordan turismen kan bidrage til vækst uden for de store byer, blandt andet ved at gøre taxalovgivningen fleksibel.

Log ind