I aften sender TV 2 den første af to dokumentarudsendelser, der undersøger arbejdsforholdene på udvalgte Fine Dining-restauranter i Danmark. I dokumentaren fremsætter tidligere medarbejdere på restauranterne kritik af arbejdsmiljøet. Det gælder blandt andet brud på ansættelseskontrakter, en hård tone overfor medarbejdere og i et enkelt tilfælde vold.
HORESTAs adm. direktør Pia Voss, der også medvirker i dokumentaren, tager klar afstand fra enhver form for aftalebrud samt udnyttelse eller krænkelse af medarbejdere. 
”Brud på regler og aftaler er selvfølgelig helt uacceptabelt, ligesom vi naturligvis heller ikke kan acceptere tilfælde, hvor medarbejdere udnyttes eller krænkes. Sådanne forhold er uforenelige med den måde, vi og vores medlemmer ønsker at drive forretning på," siger Pia Voss.
Brancheorganisationen ser med alvor på de beskrevne hændelser og peger på, at restaurantbranchen generelt er kommet langt på arbejdsmiljøfronten. HORESTA har i samarbejde med branchens virksomheder taget en række initiativer, der har været med til at forbedre arbejdsforholdene. Dette arbejde fortsætter med yderligere fokus på at forbedre arbejdsmiljøet de steder i branchen, hvor der fortsat er plads til forbedring   – herunder i dele af Fine Dining-branchen. 
For at styrke indsatsen yderligere har HORESTA desuden besluttet at invitere repræsentanter fra fagforeningen 3F og beskæftigelsesministeren til en trepartsdrøftelse. 
"Vores medlemmer repræsenterer store dele af turisme- og oplevelseserhvervet, og de tilbyder generelt gode og ordentlige vilkår til deres medarbejdere. Netop derfor føler vi en stærk forpligtelse til at bidrage til at løse de problemer, der fortsat findes nogle steder i branchen. Med den foreslåede trepartsdrøftelse ser vi frem til at arbejde sammen med vores partnere om at igangsætte yderligere indsatser, der gavner både medarbejdere og branchen som helhed,” understreger Pia Voss. 
Udover invitationen til trepartsdrøftelser vil HORESTA snart, som et af flere ESG-værktøjer på vej, præsentere en branchestandard, der blandt andet vil kunne bruges til at synliggøre og dokumentere den enkelte virksomheds indsatser og tiltag på arbejdsmiljøområdet.

Log ind