Den supplerende beløbsordning blev indført i foråret 2023 med det formål at lette adgangen til international arbejdskraft, og dermed indirekte at få has på de mange formodningsafslag, der blev givet som følge af for høje lønniveauer.

Og ordningen virker. Til gengæld halter kendskabet til ordningen gevaldigt.

Det er konklusionen, efter HORESTA, sammen med et par hundrede andre repræsentanter fra erhvervslivet med interesse for international arbejdskraft, deltog i det årlige Erhvervs Forum. Her kom det frem, at afslagsprocenten nu er nede på syv procent (tre procent for Fast-track) for førstegangsansøgninger efter den supplerende beløbsordning. Hele 93 procent af ansøgningerne opnår altså godkendelse.

Tallene for den almindelige beløbsordning er væsentlig højere. Her fik omkring 60 procent af førstegangsansøgere nemlig afslag.

Noget overraskende blev det også konkluderet, at kendskabet til, eller i hvert fald brugen af, den supplerende beløbsordning er markant mindre end forventet. Der er kun indgivet i alt cirka 300 ansøgninger efter den supplerende beløbsordning inden for hotel- og restaurantbranchen efter den trådte i kraft den 1. april. Det svarer til 50-60 ansøgninger om måneden – for hele branchen.

Behovet er utvivlsomt langt større, og HORESTA kan kun opfordre til at benytte ordningen, da den tydeligvis har en positiv effekt.

Kort om den supplerende beløbsordning

Ordningen og betingelserne svarer i store træk til den almindelige beløbsordning. Men der er nogle væsentlige forskelle:

  • Den årlige løn skal være mindst 375.000 kroner, svarende til 31.250 kroner pr. måned
  • Stillingen skal være annonceret 14 dage forud for ansøgningen på både Jobnet og EURES-portalen
  • Ansøgeren må ikke have begået alvorlig kriminalitet de seneste to år

Derudover er det altid en betingelse, at løn og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold. Det er altså ikke nok at opfylde beløbsbetingelsen på 31.250 kroner pr. måned, hvis der er tale om en stilling, hvor den sædvanlige løn for stillingen i samme område for eksempel er 40.000 kroner pr. måned.

Ordningen er indført med den begrænsning, at den suspenderes, hvis ledigheden overstiger 3,75 procent.

Det er en uhensigtsmæssig begrænsning, som blandt andet HORESTA protesterede mod i høringsfasen.

Men begrænsningen er her og derfor må branchen leve med det vilkår, at ordningen hurtigt kan suspenderes. Også af den årsag opfordrer HORESTA til at benytte ordningen mens det er muligt.

Læs nærmere om ordningen og betingelser for den her.

Har du spørgsmål til den supplerende beløbsordning kan du som HORESTA-medlem kontakte vores juridiske callcenter på [email protected] eller 3524 8040.

Log ind