HORESTA roser regeringen og børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye for et ambitiøst folkeskoleudspil, hvori der lægges et endnu større fokus på praksislæring og tilslutning til de erhvervsfaglige uddannelser og erhvervslivet.

I det nye udspil foreslår regeringen blandt andet en juniormesterlæreordning i udskolingen, hvor elever får mulighed for at komme i virksomhedspraktik i 1-2 dage, alternativt 1-2 dage på en erhvervsskole eller FGU-institution, der afsluttes med en afgangsprøve, som skal give adgang til erhvervsuddannelserne.

Det har længe været et ønske i HORESTA at tilbyde folkeskoleelever mulighed for en mere praksisorienteret undervisning og dermed skabe en større interesse for erhvervsuddannelserne. Derfor ser HORESTA også frem til drøftelserne om den konkrete løsning. Her er det afgørende at involvere relevante parter, herunder særligt erhvervslivet, i udmøntningen af løsningen samt at sikre, at en ny juniormesterlæreordning styrker tilslutningen til de erhvervsfaglige uddannelser uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Herudover glæder HORESTA sig også meget over forslaget om, at erhvervspraktik skal være obligatorisk i folkeskolen.

“Det er helt afgørende for vores erhverv, at vi får præsenteret folkeskoleeleverne for erhvervslivet, og her erhvervspraktik et oplagt værktøj. Hvis vi skal skabe en større interesse for vores erhverv blandt eleverne, er det nemlig nødvendigt, at de får mulighed for at opleve de mange muligheder, der er i branchen.  Vi har i mange år ønsket os en obligatorisk praktikperiode, og derfor vil vi også gerne rose børne- og undervisningsministeren og regeringen for udspillet,” siger uddannelseschef i HORESTA, Pia Svane.

Endelig foreslår regeringen, at der afsættes 2,6 milliarder kroner til at styrke faglokalerne på folkeskolerne, ligesom der skal indføres dobbelt så mange valgfagstimer i udskolingen. I HORESTA håber man, at dette vil styrke folkeskolelevernes introduktion og undervisning i blandt andet madkundskab, som både giver eleverne viden om bæredygtige og sunde madvalg, men også mulighed for at bygge bro til de gastronomiske erhvervsuddannelser.

Millioner på finansloven vil styrke turismen

I regeringens nye finanslovsudspil bliver der blandt andet lovet midler til erhvervsuddannelserne og en pulje til turismen. HORESTA er positive over for udspillet, men gør opmærksom på, at der stadig er store udfordringer.

Log ind