Arbejdstilsynets afskaffelse af varsling af tilsynsbesøg betyder, at fremtidige tilsynsbesøg vil være uanmeldte.

Virksomheder, som førhen har været vant til at blive varslet 1-12 måneder før et tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet, skal nu være opmærksom på, at tilsynene fremover ikke varsles.

Udvælgelsen af virksomheder sker efter samme fremgangsmåde som tidligere, hvor virksomheder udvælges ud fra risikovurderinger og konkrete tilfælde, som for eksempel en ulykke. Stikprøvekontrol vil også forekomme i mindre omfang.

Afskaffelsen af varslingen kræver, at virksomhederne fremover er forberedt på Arbejdstilsynets uanmeldte besøg ved blandt andet at sørge for at få planlagt de årlige arbejdsmiljødrøftelser.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores juridiske callcenter på +45 35248040 eller [email protected]

Log ind