Som bekendt har et flertal i Folketinget stemt for at afskaffe store bededag som helligdag fra 2024.

Men hvad vil de få af juridiske konsekvenser for branchens virksomheder og gæster?

Store bededag er traditionelt set en stor dag for arrangementer – typisk konfirmationsfester – på landets hoteller og restauranter. Sådanne arrangementer bestilles typisk flere år ud i fremtiden, og mange virksomheder i branchen har bookinger i bogen for både 2024, 2025 – for nogle endda til 2027. Det må forventes, at mange nu vil afbestille deres bookinger eller prøve at få dem flyttet.

HORESTAs erhvervsjuridiske chef, Kaare Friis Petersen, siger, at afskaffelsen af helligdagen ikke i sig selv giver ret til at afbestille eller ombooke uden at skulle betale en form for vederlag.

”Men eftersom der er lang tid til store bededag i 2024, så vil de fleste kunne holde sig indenfor aftalte afbestillingsfrister og dermed kunne afbestille et booket arrangement vederlagsfrit, hvis det er det, de ønsker. Hvis ikke der er aftalt afbestillingsfrister, vil man lægge HORESTA’s branchekutyme til grund, og her er der mulighed for vederlagsfri afbestilling for selskaber helt op til 4 uger før et arrangements afvikling”, siger Kaare Friis Petersen.

Han gør opmærksom på, at et hotel eller en restaurant rent juridisk ikke kan aflyse et arrangement, der er booket til store bededag i 2024 alene under henvisning til, at dagen ikke længere er en fridag.

Kaare-1920x1280.jpg
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen

HORESTA vil gøre fritidsjobs mere tilgængelige

Det skal være nemmere for de danske virksomheder at tiltrække helt unge medarbejdere, og samtidig skal de i fremtiden kunne varetage flere opgaver. Det mener HORESTA, som kommer med en række opfordringer til regeringen i et nyt politisk udspil.

HORESTA: Sådan får vi flere unge i fritidsjob

Regeringen har bebudet, at den vil præsentere et udspil til, hvordan vi får flere unge til at tage et fritidsjob. Derfor har HORESTA udarbejdet 7 konkrete forslag til, hvordan det kan gøres.

Log ind