Selv om Folketinget om ti dage åbner døren lidt mere op for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, er man ikke i mål. Der skal mere til, mener HORESTA.

Med den forventede vedtagelse af et lovforslag i næste uge, vil beløbsgrænsen blive sænket til 375.000 kroner om året. Nu opfordrer HORESTA til, at den forbedrede beløbsordning bliver fulgt op af nye regler for Positivlisten.

Positivlisten er en liste over de erhverv, der har størst mangel på kvalificeret arbejdskraft. Inden for disse erhverv er der lettere adgang for arbejdskraft fra ikke-EU-lande.

”Mange virksomheder i vores erhverv vil foretrække at bruge Positivlisten, men som den er nu, rummer den alt for mange benspænd. Det skal der rettes op på så hurtigt som muligt”, siger HORESTAs adm. direktør, Pia E. Voss.

Giver ikke så meget mening

HORESTA ønsker først og fremmest listen udvidet, så den ikke kun rummer kokke, men også tjenere og restaurantchefer. Derudover ønsker HORESTA, at hotel- og restauranterhvervet fritages fra AUB-kravet for at kunne bruge Positivlisten.

AUB-kravet indebærer, at virksomheden skal opfylde mål for antal elever og lærlinge for det seneste opgjorte bidragsår. Kravet er opstillet for at få flere virksomheder til at påtage sig et ansvar i uddannelsen af næste generation ved at oprette elevpladser.

”Dette giver bare ikke så meget mening i vores erhverv, hvor det er elever, der er mangel på. Konsekvensen i forhold til Positivlisten er, at selv om en virksomhed gerne vil tage elever, kan den i mange tilfælde ikke få dem. I andre tilfælde kan virksomheder ikke blive godkendt til at tage elever på grund af deres koncept, og derfor bliver mange i vores branche afskåret fra et bruge Positivlisten på et helt urimeligt grundlag”, siger Pia E. Voss.

Har du styr på GDPR?

HORESTA tilbyder, sammen med samarbejdspartneren Lexoforms, en fysisk workshop, hvor du arbejder med GDPR-dokumentationen for din egen virksomhed.

Log ind