Antallet af konkurser i hotel- og restauranterhvervet blev næsten halveret fra januar til februar.

Mens der i januar var 38 konkurser, var der i februar 22, og det svarer meget godt til det normale niveau for denne måned. Fra 2015 til 2022 var der i gennemsnit 21 konkurser i branchen i februar måned, men antallet er svinget fra 11 til 34.

Det nye tal er en positiv udvikling sammenholdt med de seneste fire måneder, hvor der i gennemsnit har været 41 konkurser. Af de 22 konkurser i februar var de 21 i restaurantbranchen.

”Det er rigtig positivt, at færre virksomheder i vores branche måtte lukke og slukke i februar. Men vi skal nogle flere måneder ind i 2023, før vi for alvor kan se, om der er tale om en blivende ryk i en positiv retning”, siger HORESTAs kommercielle direktør, Jeppe Møller-Herskind.

Danske Bank er i øvrigt moderat positive i deres vurdering af forbrugernes lyst til at købe rejser og oplevelser. I bankens seneste Spending Monitor skriver de:

”Sammenlignet med 2019 ser vi en mærkbar forbedring i både restaurant- og rejseforbrug, som nu er næsten 20 % over februar 2019-niveauet. Noget skyldes, at priserne er steget, men overordnet set er det også en indikation af, at forbrugerne er noget mere optimistiske i forhold til deres økonomi.

Har du styr på GDPR?

HORESTA tilbyder, sammen med samarbejdspartneren Lexoforms, en fysisk workshop, hvor du arbejder med GDPR-dokumentationen for din egen virksomhed.

Log ind