På grund af tekniske udfordringer i systemet TastSelv Selskabsskat (DIAS) er der selskaber, der har oplevet problemer med at indberette deres oplysningsskema til Skattestyrelsen.

For at sikre at alle selskaber kan nå at indberette deres oplysningsskema rettidigt, har Skattestyrelsen nu valgt at forlænge fristen for selskaber med oplysningsfrist den 30. juni. Fristen forlænges med otte uger, fra fredag den 30. juni 2023 til fredag den 25. august 2023.

Skattestyrelsen beklager de gener, selskaber og rådgivere har oplevet på grund af de tekniske udfordringer og opfordrer til, at der indberettes løbende for at undgå spidsbelastning op til den nye frist i august.

Julen nærmer sig – det samme gør momsfristen

December handler naturligt nok for mange om julen. Men for 156.000 virksomheder handler december også momsindberetninger og -betalinger. Momsfristen for virksomheder med kvartalsmoms er nemlig den 1. december.

Log ind