I ly af virksomhedernes underbemanding i sommerperioden forsøger annoncehajer traditionelt at lokke virksomheder med mere eller mindre seriøse annoncer, el-aftaler, diverse abonnementer med mere. Ofte er det kun fantasien, der sætter grænser for deres opfindsomhed, så det kræver ekstra fokus, hvis man ikke skal falde i fælden.

I år er ingen undtagelse, og i HORESTA begynder de første underretninger allerede nu at tikke ind. Derfor har vi samlet en håndfuld gode råd, så du undgår at falde for den falske markedsføring:

 • Hvis du modtager en ordrebekræftelse eller faktura på noget, du ikke har bestilt, eller som ikke svarer til jeres aftale, skal du straks reklamere skriftligt. Husk også at gemme al dokumentation.
 • Hvis du modtager materiale, for eksempel et allerede udfyldt tilbud, som indikerer, at der har været forudgående kontakt med jeres virksomhed, og dette ikke er tilfældet, så vær ekstra opmærksom. Undersøg sagen og firmaet grundigt inden du binder dig til noget.
 • Hvis du falder over noget mistænkeligt, er det vigtigt, at du undersøger virksomheden. Her kan man komme langt med få enkle skridt:
 • Tjek virksomhedens hjemmeside. Ser den legitim og seriøs ud?
 • Tjek virksomhedens adresse på Google Maps. Er der noget, der vækker mistanke eller virker underligt?
 • Tjek virksomheden og dens historik i det centrale virksomhedsregister. Er der hyppige udskiftninger i ledelsen eller ejerkredsen, adresseændringer, brancheskift osv.? Svarer antallet af medarbejdere til det indtryk, virksomheden gerne vil efterlade?
 • Tjek historikken på ledelsen og ejere. Står de bag mange konkurser, er det ofte ikke et sundt tegn.
 • Vær meget opmærksom på, hvad du siger ved telefoniske henvendelser.
  Mindre seriøse virksomheder vil ofte forsøge at lokke en accept ud af dig under påskud af noget helt andet. Eksempelvis at de lige skal have bekræftet de oplysninger, de allerede har registreret om jer.
  Husk, at det er sælgeren, der har bevisbyrden for, at I har indgået en aftale. Derfor vil de typisk optage telefonsamtaler. Hvis du er uenig, kan du bede om at få optagelsen udleveret. Her skal du igen huske straks at reklamere, så sælgeren ikke kan bruge manglende reklamation som dokumentation på, at der er indgået en aftale.

Er du i tvivl, kan du kontakte HORESTAs juridiske callcenter på 3524 8020 eller [email protected]

Har du styr på GDPR?

HORESTA tilbyder, sammen med samarbejdspartneren Lexoforms, en fysisk workshop, hvor du arbejder med GDPR-dokumentationen for din egen virksomhed.

Log ind