Sara Azoulay Pedersen er blevet udnævnt til ESG-chef i HORESTA. Dermed får hun blandt andet ansvaret for at rådgive hotel- og restaurantbranchen i, hvordan den kan blive endnu mere bæredygtig samtidig med, at hun arbejder strategisk for at fremtidssikre branchen. Udnævnelsen af Sara Azoulay Pedersen understreger, at HORESTA ønsker at intensivere indsatsen på ESG-området.

ESG, der står for Environment, Social og Governance, er en generel betegnelse for virksomheders bæredygtighedsprofil, og en måde at strukturere, dokumentere og kommunikere ens bæredygtighedsindsats på.

“Vi oplever generelt, at branchen er meget optaget af bæredygtighedsdagsordenen og er villig til at investere i både mere klimavenlige løsninger og et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. ESG har længe været et fokusområde i HORESTA, men nu skruer vi for alvor op. Det understreger udnævnelsen af Sara også om. Og så er der ingen tvivl om, at ESG-arbejdet bliver virksomheders ’licence to operate’ i fremtiden – hvilket kun er positivt,” siger Mette Falkenberg Rasmussen, der er direktør for Politik og Bæredygtighed i HORESTA.

HORESTA er kendt for sin indsats på klima- og miljøområdet med blandt andet miljømærkningen Green Key og dens søsterordninger, og er tilmed ekspert på arbejdsmiljø, trivselsmålinger, elevansættelser og efteruddannelse. Specielt det sociale vil i den kommende tid fylde mere i branchen, selvom det har været et fokusområde længe, fortæller den nye ESG-chef.

“Særligt S’et i ESG vil være i fokus. Det er branchens mål at skabe attraktive arbejdspladser med en bedre work/life balance, så vi sikrer flere langtidsansættelser for en bredere population af medarbejdere. Det omfatter også, at vi som branche skal gøre endnu mere for at tiltrække unge, som skal vælge uddannelse og bidrage til at få flere integreret på arbejdsmarkedet. Noget, der i forvejen er en styrkeposition for branchen,” siger Sara Azoulay Pedersen.

HORESTA arbejder aktivt for at højne miljømæssig og social ansvarlighed i branchen. I øjeblikket arbejdes der på at udvikle et rapporteringsværktøj til virksomheder, så de nemt kan samle deres nøgletal på ESG-området og dermed få et solidt udgangspunkt til den fremtidige indsats. Nøgletallene kan også bruges strategisk ved at dele dem med samarbejdspartnere og andre interessenter, som er interesserede i at få indblik i virksomhedens indsatser.

Til efteråret lancerer HORESTA en række undervisningsmoduler indenfor ESG. Du kan holde dig opdateret på HORESTAs hjemmeside og i nyhedsbrevet.

Derudover har HORESTA en række andre tilbud til medlemmer, som du kan læse mere om her:

20240523 DSC00034
ESG-chef
Sara Azoulay Pedersen

Log ind