Et bredt flertal i Folketinget er klar til at åbne for pengekassen for at styrke erhvervsuddannelserne.

Det blev klart tirsdag, hvor der blev indgået et forlig om reform af universitetsuddannelserne, der samtidig indebærer flere penge til erhvervsuddannelserne.

Ifølge forliget skal der årligt fra 2025 afsættes en ramme på 300 millioner kroner til at styrke erhvervsuddannelserne. Denne ramme vokser til 400 millioner i 2030.

”I HORESTA har vi i mange år arbejdet for at hævet ambitionsniveauet på de erhvervsfaglige uddannelser. Derfor er vi meget positive over for det signal, politikerne sender med det her forlig. Det her er et godt første skridt, men der skal meget mere til, hvis vi skal undgå en situation med massiv mangel på faglært arbejdskraft om fem-ti år”, siger Pia Svane, der er uddannelses- og projektchef i HORESTA.

Midlerne er ikke øremærket til konkrete investeringer, men vil blive forhandlet separat på et senere tidspunkt.

Men HORESTA peger på flere muligheder: Der bør investeres i bedre udstyr på skolerne, i bedre kvalitet i uddannelserne og derudover i både fastholdelse og tiltrækning af elever.

HORESTA og 3F har de seneste fire år kørt projektet Hospitality Career for at styrke både tiltrækning og fastholdelse. Det har blandt andet bevirket, at frafaldet mellem Grundforløb 2 og hovedforløbet er reduceret med 5 procent over de sidste to år.

Bag forliget om reform af universitetsuddannelserne står Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Aftalen indbringer et samlet provenu på 1,7 milliarder kroner årligt fra 2030.

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye siger om satsningen på erhvervsuddannelserne:

”Regeringen arbejder på at skabe endnu bedre erhvervsuddannelser. Med denne aftale bliver der for eksempel mulighed for at sikre mere moderne udstyr til skolerne, give lærerne efteruddannelse eller understøtte en bedre kobling mellem grundskole og erhvervsuddannelse. Senere på året vil jeg præsentere regeringens konkrete forslag”.

Alliance skal løfte basale færdigheder

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har med en trepartsaftale sikret langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet, hvor der bliver dannet en national alliance, der skal løfte basale færdigheder.

Har du styr på GDPR?

HORESTA tilbyder, sammen med samarbejdspartneren Lexoforms, en fysisk workshop, hvor du arbejder med GDPR-dokumentationen for din egen virksomhed.

Log ind