Store dele af dansk erhvervsliv forbereder sig lige nu på et 2023 med fald i omsætningen. Det kan på længere sigt medføre et fald i beskæftigelsen og dermed mindre mangel på arbejdskraft, end der har været i 2022.

Men det må ikke få regeringen til at lette foden fra speederen i kampen for at sikre tilstrækkeligt med arbejdskraft til erhvervslivet på længere sigt, mener HORESTA.

”Vi er meget positive over for, at den nye SVM-regering har klare ambitioner på det her område. Men regeringen har store ambitioner på mange områder, og det er afgørende, at den aktuelle krise ikke fjerner fokus fra arbejdskraften”, siger Jeppe Møller-Herskind, der er kommerciel direktør i HORESTA.

SVM-regeringen har sat som mål, at arbejdsstyrken skal øges med 45.000 fuldtidspersoner frem mod 2030.

Det skal blandt andet ske ved at gøre det mere attraktivt at gå på arbejde ved at forhøje beskæftigelsesfradraget, nedsætte topskatten, gøre det mere attraktivt for seniorer at forblive på arbejdsmarkedet, indføre et skattestop, få flere unge i beskæftigelse, styrke erhvervsuddannelserne og åbne mere op for udenlandsk arbejdskraft.

”Vi ved ikke, hvor længe den aktuelle krise varer. Men det er afgørende, at man ikke begår samme fejl, som efter coronakrisen, hvor vores branche åbnede op til et arbejdsmarked, der på ingen måde var rustet til efterspørgslen. Derfor skal vi hurtigst muligt have udvidet arbejdsstyrken, så vi undgår endnu en situation, hvor vi endnu engang på bagkant af en krise er nødt til at sige nej til ordrer, fordi vi mangler arbejdskraft”, siger Jeppe Møller-Herskind.

Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (SIRI) viser, at der i perioden marts til august sidste år var 11.570 forgæves rekrutteringer i hotel- og restauranterhvervet. Det svarer til en forgæves rekrutteringsrate på 42 pct. Hotel- og restauranterhvervet havde dermed den højeste rate for forgæves rekrutteringer i perioden.

I hvert fjerde tilfælde (24 pct.) blev de ledige stillinger ikke besat, mens 18 pct. blev besat med anden profil end tiltænkt.

HORESTA fremlagde i november en 10-punkts-plan, der skal bane vej for mere international arbejdskraft til branchen. Flere af forslagene er siden kommet med i regeringsgrundlaget.

HORESTA lægger blandt andet op til lempelser på flere af de ordninger, som erhvervslivet i dag kan ansætte arbejdskraft efter, hvis personerne kommer fra lande uden for EU. Her mener HORESTA, at snubletrådene som formodningsreglen og AUB-kravet for at bruge positivlisten skal fjernes. Desuden bør beløbsordningen permanent nedsættes.

Blandt forslagene fra HORESTA er også et ønske om kortere sagsbehandlingstider og bedre klageadgang, samt at behandlingen af sager om international arbejdskraft flyttes fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til Beskæftigelsesministeriet.

Jeppe Moller Herskind 147X200.Png
Viceadministrerende direktør
Jeppe Møller-Herskind

Det tager turismen med fra Frigast-balladen

Turismen sejrede, da regeringen endelig meldte ud om Frigast-anbefalingerne og sanering af erhvervsstøtten. Men det langstrakte forløb har også givet vigtig læring til turismen, lyder det fra erhvervet selv.

Log ind