Når en medarbejder kommer til skade under udførelse af sit arbejde, er der en formodning for, at der er tale om en arbejdsskade. Det gælder også for skader i hjemmet.

Arbejdsstyrelsen fastslog i november 2022, at hvis arbejdsgiver stiller tydelige betingelser til, hvordan arbejdet i hjemmet skal udføres, og medarbejderen vælger ikke at overholde betingelserne på skadestidspunktet, er der en formodning om, at det er private forhold, der er årsag til tilskadekomsten.

Sagt på en anden måde, er det medarbejderen, der selv har valgt at udføre arbejdet på en anden måde, og derfor er der tale om egen skyld. En arbejdsgiver bærer ikke risikoen for skader, der sker i forbindelse med private forhold.

Arbejdsstyrelsen fastslår også, at arbejdsgiver ikke har mulighed for at kontrollere, føre tilsyn eller på anden måde tilse, at medarbejderen opfylder betingelserne, og derfor er det medarbejderens eget ansvar at overholde de betingelser, som arbejdsgiver stiller for udførslen af arbejde i hjemmet.

Der er tale om tydelige betingelser, når:

  • betingelserne fremgår af virksomhedens personale håndbog, retningslinjer og lign.,
  • betingelserne fremgår af en kontrakt om hjemmearbejde, som medarbejderen har indgået med arbejdsgiver eller
  • arbejdsgiver på anden måde skriftlig eller mundtlig har oplyst medarbejderen om betingelserne.

HORESTA anbefaler altid, at betingelser fremgår på skrift, og at arbejdsgiver løbende følger op på, at medarbejderen ved, hvad reglerne er. Selvom arbejdsgiver ikke er ansvarlig for eventuelle skader, påvirker det virksomheden, idet man skal undvære vedkommende i sygdomsperioden.

Har du spørgsmål til, hvordan du kan sikre et godt arbejdsmiljø eller arbejdsskader generelt, er du altid velkommen til at kontakte vores Juridiske Callcenter på 35 24 80 40.

Vivi Nedergaard Lambert
Jurist
Vivi Nedergaard Lambert

HORESTA advarer om henvendelser vedr. varemærkebeskyttelse

HORESTA har fået et par henvendelser fra medlemmer, som har fået et brev eller en e-mail fra en virksomhed, som kalder sig IPR Protection. Af brevet/mailen fremgår det, at en anden virksomhed via IPR Protection har ansøgt om at få varemærke(navne)beskyttet samme navn som den virksomhed, som er modtager af brevet/mailen fra IPR Protection.

Log ind