HORESTA glæder sig over, at regeringen nu vil gøre det lettere for pensionister at tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesministeriet skriver i en pressemeddelelse, at det skal ske ved at droppe modregningen af lønindtægten i pensionisternes grundbeløb og pensionstillæg.

”Der er ingen tvivl om, at det vil gavne vores erhverv. Det er virkelig positivt, at regeringen gør op med nogle af de stive og ufleksible strukturer på arbejdsmarkedet for at øge arbejdsudbuddet. Behovet for arbejdskraft i hotel-, restaurant- og turisterhvervet er ikke det samme som for et halvt år siden. Men når den aktuelle krise klinger af, er det afgørende, at vi har adgang til arbejdskraft”, siger Jeppe Møller-Herskind, der er kommerciel direktør i HORESTA.

Hovedparten af medarbejderne i hotel- og restauranterhvervet er unge, men antallet af medarbejdere over 67 år i erhvervet er næsten fordoblet over de seneste ti år. Fra knapt 1.100 til ca. 2.000.

”Mange steder i vores erhverv giver det rigtig god mening at ansætte pensionister eller efterlønnere i nogle timer om ugen. Det kan være en tidligere kok, der kan hjælpe til i køkkenet, eller for eksempel en pensioneret tømrer, som kan gå til hånde med forskellige vedligeholdelsesopgaver. Det bliver der i højere grad åbnet op for nu,” siger Jeppe Møller-Herskind.

Han understreger samtidig, at de nye regler for pensionisters modregning kun er et lille skridt i den rigtige retning. Der er brug for at udvide arbejdsstyrken med op imod 100.000 over de kommende år.

De lempede regler kommer i øvrigt i forlængelse af, at Folketinget sidste år besluttede at fjerne modregning af ægtefællens eller samleverens arbejdsindtægt i de sociale pensioner.

De nye regler, der afskaffer modregning af arbejdsindkomst i egen folkepension, ventes at træde i kraft fra 1. januar 2024, men med tilbagevirkende kraft til 1. januar i år.

Jeppe Moller Herskind 147X200.Png
Viceadministrerende direktør
Jeppe Møller-Herskind

Log ind