EU har sat et loft over, hvor meget man som virksomhed må modtage i statsstøtte. Det var dette loft – også kaldet ”de minimis” – flere virksomheder stødte hovedet imod under coronakrisen.

Nu har staten meddelt, at fremover vil IGU- og EGU-bonus blive medregnet i de minimis-støtten.

Igu-bonus vedrører integrationsgrunduddannelsen og er betegnelsen for et tilskud, man som virksomhed kan få, hvis man har ansat en flygtning eller en familiesammenført til en flygtning i et integrationsgrunduddannelsesforløb. Egu-bonus er et beløb, man kan få, når man ansætter en elev i virksomhedspraktik i forbindelse med en erhvervsgrunduddannelse under forberedende grunduddannelse.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har arbejdet på at finde en løsning på problemet. DA er således i tæt dialog med bl.a. Udlændinge- og Integrationsministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet. Men på nuværende tidspunkt vil ordningen blive administreret under reglerne for de minimis-støtte.

Efter EU-reglerne om de minimis-støtte må man som virksomhed over en periode på tre regnskabsår modtage op til 200.000 EUR (2023-niveau). Det maksimalt tilladte støttebeløb opgøres på koncernniveau og omfatter også støttebeløb fra eventuelle andre de minimis-støtteordninger som f.eks. voksenlærlingeordningen.

Som virksomhed er man selv ansvarlig for at sikre, at man ikke overskrider loftet for de minimis-støtte.

Med lovændringerne skal I nu være opmærksom på flere støtteordninger. Det er således jeres ansvar at sikre, at jeres samlede tilskud til egu- og igu-bonus, voksenlærlingeordningen mv. ikke overstiger loftet på ca. 1,5 mio. kr. (2023-niveau) i løbet af de sidste tre år. Erhvervsministeriet har dog netop orienteret om, at loftet for de minimis støtte fra den 1. januar 2024 bliver sat op til 300.000 EUR over en 3-årig periode.

 

Nye emballage-regler på vej

EU er kommet et skridt nærmere en ny forordning om emballage, som skal reducere brugen af plastic og øge genbrug

7-styrker inviterer til debat om Europaparlamentsvalget 2024

Forud for Europaparlamentsvalget inviterer det erhvervspolitiske netværk 7-styrker bestående af HORESTA, Lægemiddelindustriforeningen, Danske Rederier, Green Power Denmark, Landbrug & Fødevarer, Forsikring og Pension og Finans Danmark til debat med kandidater på tværs af partierne.

Log ind