Vi nærmer os årsskiftet og derfor en oplagt anledning til at gøre at gøre status. Tælle op på lageret, danne sig et nogenlunde fuldendt billede af året, der gik, og klargøre strategiske skibe, der skal sættes i søen på den anden side af fyrværkeri, champagne og kransekage.

Hotel-, restaurant- og turisterhvervet siger farvel til et år, hvor dele af branchen har ramt all-time-high, mens andre gik skuffede på jule-/nytårsferie. Hotelbranchen i København har fået mange af gæsterne tilbage, mens mange sjællandske, fynske og jyske hoteller savner de gode gamle dage i 2022, hvor propperne sprang efter to års coronanedlukning.

Det samme kan man sige om store dele af restauranterhvervet. Vi har ikke været helt lige så højt oppe og ringe som sidste år, men trods stigende international uro, tror jeg på, at vi ser ind i et lidt lysere år. Med udsigt til faldende renter og en lavere inflation. Mit nytårsønske er et 2024 med mindre turbulens.

Rygter
Når jeg som formand for HORESTA gør status og ser frem og tilbage for vores organisation, føler jeg mig kaldet til at kommentere på nogle rygter, som vi igen og igen støder på blandt vores loyale medlemmer.

Det gælder for eksempel rygtet om, at HORESTA er på vej til at fusionere med Dansk Erhverv. Det er vi IKKE. Vi sagde nej tak til en fusion i 2021, og holdningen i bestyrelsen er fortsat meget klar: Hotel-, restaurant- og turisterhvervet fortjener sin egen, selvstændige organisation, som alene fokuserer på vores erhverv og ikke også skal tale på vegne af vindmølleproducenter, detailhandel, revisorer og sundhedsklinikker.

Vi er i hård konkurrence med Dansk Erhverv om særligt hotelbranchen, og vi er enige i, at branchen er bedst tjent med at være samlet i én organisation. Vi er bare af den opfattelse, at det bør være i HORESTA, og den holdning deler vi heldigvis med mange.

Det fører mig til det næste løse rygte, der skal aflives.

Selv om vi har mistet nogle vigtige hotelmedlemmer de senere år, står vi fortsat særdeles stærkt i konkurrencen, og vi har langt flere hotelmedlemmer end Dansk Erhverv. Dette er kun blevet forstærket i 2023, hvor vi har optaget 62 hoteller som nye medlemmer – heriblandt kæder som CIC Hospitality, Danske Hoteller og BB Hotels. Det er et stærkt signal om, at opbakningen til en selvstændig branche- og arbejdsgiverorganisation er stor. Vi kan hertil lægge endnu flere kæder og selvstændige virksomheder fra restaurantbranchen, som også i stigende grad vender ansigtet vores vej.

Endelig er jeg også nødt til at skuffe dem, som er blevet givet det indtryk, at Dansk Erhverv vil kunne forhandle en bedre overenskomst på plads. Vi forhandlede overenskomst sammen med Dansk Erhverv i 2020, og vi gjorde det samme ved fornyelsen i foråret 2023.

Det giver rigtig god mening at stå sammen på arbejdsgiverside, når vi kæmper for at sikre så gode vilkår for vores medlemsvirksomheder som muligt, og derfor har vi også allerede aftalt at forhandle i fællesskab i 2025. Så derfor er det også ærgerligt, at der verserer sådanne forkerte rygter!

Fingeraftryk
2023 blev et år, hvor HORESTA har fortsat arbejdet med at løfte helt centrale, politiske dagsordener, og jeg synes, vi er kommet langt.

Flere penge til erhvervsuddannelserne, tiltag der skal få flere i job – både ældre og unge, bedre muligheder for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, skærpede krav til onlinebookingportalerne og Airbnb samt aflivning af et forslag om at indskrænke udeserveringen i hovedstaden – blot for at nævne nogle af dem.

Vejen dertil er gået over en lang række møder med politikere, herunder Venstres nye formand, Troels Lund Poulsen, erhvervsminister Morten Bødskov, formand for Moderaterne, Lars Løkke, skatteminister Jeppe Bruus og beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen. Dertil kommer møder på kommunalt plan med blandt andre Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen.

Fælles for vores politiske kontakter er også, at vi løbende lufter en voksende bekymring over, at mange restauranter og hoteller aktuelt har meget svært ved at få adgang til likviditet og finansiering. Vi oplever at bankerne har en meget firkantet og hård tilgang til en branche der under coronakrisen naturligt nok har holdt igen med investeringerne og slidt lidt på egenkapitalen.

Nye produkter
Politisk fortsætter vi i samme høje gear til næste år. Der bliver masser af dagsordener, som får brug for vores fingeraftryk.

Men vi kommer også til at sætte andre fingeraftryk end de politiske.

I HORESTA vil vi i 2024 kunne præsentere to produkter, som er efterspurgte, og som vi forventer os meget af.

Det gælder blandt andet en ny videnbank for hotelbranchen med dag-til-dag data og en lang række andre features, som vil få stor betydning for deltagernes konkurrencekraft.

Derudover arbejder vi med at skabe en helt særlig ESG-standard, som vil være en stor hjælp til alle i branchen. Vi må forvente, at vores erhverv over de kommende år vil møde flere og flere krav fra investorer, finansieringskilder, kommende medarbejdere, leverandører m.v. om at kunne dokumentere indsatser på alt fra bæredygtighed til social kapital.

Vi glæder os meget til at styrke branchens infrastruktur yderligere med disse produkter. Uden mulighed for i fællesskab at udvikle og innovere ville vi stå særdeles svækket.

Med tak for et godt 2023 og ønsket om et mindst lige så godt 2024.

Jan Vinther Laursen
Formand
HORESTA

Log ind