Mange af HORESTAs medlemmer har stort fokus på at blive mere bæredygtige samt på at styrke og forbedre kulturen på arbejdspladsen i form af blandt andet bedre ledelse, bedre arbejdsmiljø, mere ligestilling og diversitet. Det viser en HORESTA-medlemsundersøgelse.

Især i de større virksomheder står bæredygtighed samt arbejdspladskultur og -miljø højt på to do-listen.

82 procent af virksomhederne med en lønsum på over 10 millioner kroner siger, at de arbejder med at skabe bedre arbejdsvilkår og -trivsel. 73 procent svarer det samme, når det gælder ligestilling og 64 procent vedrørende diversitet. 74 procent arbejder med ledelse og værdier, mens hele 91 procent arbejder på at nedbringe mængden af affald og madspild.

“Det er utrolig glædeligt, at der er så stor opmærksomhed om de temaer hos vores medlemmer. Der er ingen tvivl om, at det er forhold, som alle i langt højere grad vil blive målt og vejet på i nær fremtid. For de største virksomheder bliver det et lovkrav, at de kan dokumentere indsatsen, mens de øvrige virksomheder må forvente, at blandt andet samarbejdspartnere, medarbejdere og leverandører vil bede om dokumentation for deres arbejde”, siger Mette Falkenberg Rasmussen, der er direktør for politik og bæredygtighed i HORESTA.

Blandt HORESTAs medlemmer med en lønsum på under 10 millioner kroner er tallene ikke helt på samme niveau som for de store, men er stadig høje. 46 procent arbejder med arbejdsvilkår og trivsel, 47 procent med ligestilling og 58 procent med håndtering af affald og madspild.

HORESTA sætter efter sommerferien gang i arbejdet med at udvikle en frivillig branchestandard, som alle medlemmer kan bruge til dokumentation af deres arbejde på ESG-området.

Denne indsats er efterspurgt blandt medlemmerne. I undersøgelsen siger 60 procent af virksomhederne med en lønsum på over 10 millioner kroner, at det vil være relevant for dem, hvis HORESTA kan hjælpe med ESG-rapportering, -rådgivning og -nøgletal. Blandt de mindre virksomheder mener 43 procent mener, at det vil være relevant.

HORESTA Årsdag den 16. november sætter vi også fokus på ESG – særligt på arbejdet med at skabe en stærk arbejdspladskultur for at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Hvad er ESG? 

ESG står for Environmental, Social og Governance, som kan oversættes til miljø- og klimamæssige forhold, sociale forhold og ledelsesmæssige forhold. Der er EU-regler på vej, som betyder, at særligt de største virksomheder årligt skal afrapportere om disse forhold. Det betyder, at de store virksomheder kommer til at stille en række krav til deres værdikæde, herunder deres underleverandører, som ikke nødvendigvis er direkte omfattet af reglerne. ESG-lovgivning kommer således også til indirekte at ramme små og mellemstore virksomheder, der skal kunne redegøre for deres arbejde med ESG.

Læs mere om HORESTAs arbejde med ESG

Har du styr på GDPR?

HORESTA tilbyder, sammen med samarbejdspartneren Lexoforms, en fysisk workshop, hvor du arbejder med GDPR-dokumentationen for din egen virksomhed.

Log ind