Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) tog den 1. april 2023 en ny model for lønstatistik i brug. Den nye model skal bruges til at vurdere, om en udenlandsk medarbejder er ansat på sædvanlige lønvilkår.

SIRI har også offentliggjort den lønstatistik de tager udgangspunkt i, når jobs ikke er omfattet af en overenskomst, eller hvis arbejdsgiverne ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation.

Modellen tager udgangspunkt i lønbegrebet samlet månedsløn ekskl. genetillæg og medtager hvorvidt ansøgeren er blevet tilbudt fritvalgsordning eller ej. I samlet månedsløn ekskl. genetillæg indgår også ferietillæg nu i den lønstatistik, som SIRI bruger i vurderingen af sædvanlig løn.

Derudover tager SIRI højde for regionale lønforskelle ved at se på lønstatistik for den specifikke region, som ansøgeren skal arbejde i.

HORESTA-medlemmer kan få et hurtigt overblik over om de væsentligste ændringer af lovgivningen i forbindelse med den nye supplerende beløbsordning i vores notat her.

Læs mere om lønstatistik på nyidanmark.dk (nederst på siden)

Du kan finde den relevante DISCO-kode her. Alternativt kan du bruge Danmarks Statistiks søgefunktion.

Kokke har DISCO-kode 512000, køkkenchefer 343400 og tjenerarbejde har DISCO-kode 513100.

Bemærk, at principperne for vurderingen kan være anderledes, hvis du søger efter ”positivlisten for faglærte”. Det kan du læse mere om på SIRIs hjemmeside.

Log ind