Det er en måned siden, at HORESTA og 3F blev enige om en ny overenskomst for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, men det var først i går, at den trådte i kraft.

Det skete i samme øjeblik, forligsmanden offentliggjorde, at hans mæglingsforslag var blevet vedtaget med 79 procent af lønmodtagernes stemmer. Forslaget er tidligere blevet vedtaget af arbejdsgiversiden i Dansk Arbejdsgiverforenings bestyrelse. Overenskomsten gælder med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023 og to år frem. Det betyder, at regulering af løn, tillæg m.v. skal ske fra den 1. marts.

Mæglingsforslaget omfatter en lang række overenskomster og vedrører 600.000 privatansatte.

Vil du se en oversigt over satsreguleringerne m.v., kan du finde dem på horesta.dk/overenskomster.

Overenskomsterne kan I bestille i en trykt udgave hos HORESTA ved at kontakte chefsekretær Lotte Moestrup, [email protected].

Webinar og overenskomstkurser
Vi afholder webinar den 14. april 2023 kl. 9:00, hvor vi gennemgår de ændringer, der er sket i overenskomsterne. Du kan tilmelde dig webinaret her.

Derudover afholder vi to dagskurser, hvor vi gennemgår ændringerne og derudover går i dybden med den nye overenskomst.

Kurserne afholdes:

Kursus i elevoverenskomsten

Kl. 09.00 - 15.00

HORESTA inviterer til kursus i elevoverenskomsten indgået mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F.

Overenskomstkursus

Kurset er et endagskursus kl. 9:00 - 16:00.

HORESTA inviterer til overenskomstkursus i HORESTAs hovedoverenskomst med 3F. Her gennemgår vi overenskomstens regler med særlig fokus på de ændringer, der er gennemført ved overenskomstfornyelsen i 2023.

Log ind