Det er profiler med stor indsigt i hotel-, restaurant- og turisterhvervet, som nu har overtaget ledelsen af HORESTA.

Sammenlagt har Pia E. Voss, Kristian Nørgaard, Jeppe Møller-Herskind arbejdet for branchen i over 20 år.

De tre udgør tilsammen HORESTAs nye direktion, og der er i bestyrelse og formandskab store forventninger til de tre profiler.

Den nyudnævnte adm. direktør Pia E. Voss har været juridisk direktør i HORESTA i otte år, og hun suppleres i en stærk direktion af Kristian Nørgaard, som er politisk direktør og har været ansat i HORESTA i fem år, samt Jeppe Møller-Herskind, der først kom til HORESTA i august, men inden da havde været ansat i Danmarks Restauranter & Cafeer i otte år – senest som vicedirektør.

Alle tre profiler har været en del af branchen hele vejen igennem coronakrisen, hvor de har leveret rådgivning på alle tidspunkter af døgnet og kæmpet erhvervets sag over for både regering, Folketing og ministerier.

”Vi oplever det som en kæmpe styrke, at adm. direktør Pia E Voss har mulighed for at supplere sig i den daglige ledelse med de to unge, ambitiøse talenter, og vi er i en samlet HORESTA-bestyrelse ikke i tvivl om, at vi står med et perfekt hold - både nu og på langt sigt. Jeppe, Kristian og Pia rummer tilsammen alle de kvaliteter, vi efterspørger, og de supplerer hinanden på helt unik vis. Det gælder ikke alene på alder og køn, men også måde at tænke og drive en organisation på”, siger HORESTAs formand, Jan Vinther Laursen.

Direktionen står i spidsen for en stærk og indsigtsfuld medarbejdergruppe, og arbejdet med udmøntning af en ny strategi, som sikrer fortsat fremadrettet udvikling af HORESTAs position som hele hotel-, restaurant- og turisterhvervets organisation.

”Vores nye direktion er fuld af visioner og ambitioner. De har samme høje energi, som kendetegner medlemsvirksomhederne, og deres hjerter banker for erhvervet. Tilsammen rummer de alle de kvaliteter, der skal til for at fortsætte udviklingen af HORESTA og udviklingen af et brand, der i forvejen står meget stærkt. I bestyrelsen glæder vi os til at se Pia, Kristian og Jeppe sætte turbo på vores udvikling”, siger Jan Vinther Laursen.

HORESTA vil gøre fritidsjobs mere tilgængelige

Det skal være nemmere for de danske virksomheder at tiltrække helt unge medarbejdere, og samtidig skal de i fremtiden kunne varetage flere opgaver. Det mener HORESTA, som kommer med en række opfordringer til regeringen i et nyt politisk udspil.

Log ind