Et stort flertal i Folketinget er blevet enige om en Vinterpakke, der skal hjælpe danskerne og dansk erhvervsliv igennem en mørk og kold vinter.

For hotel-, restaurant- og turisterhvervet bliver der nu mulighed for at udskyde en del af efterårets og vinterens energiregninger i op til fire år. Derudover vil El-tarifferne blive nedsat.

Se i bunden af artiklen, hvad der mere præcist er aftalt

I HORESTA har vi klart markeret – blandt andet på TV2/News - at der er brug for flere tiltag end dem, der er i vinterpakken.

”Aftalen om at virksomheder kan skubbe en del af energiregningen ud i fremtiden, kan redde de hårdest ramte fra en konkurs over de kommende måneder. Men det er en meget kortsigtet løsning. Mange af disse virksomheder har i forvejen opbygget gæld fra to år med coronarestriktioner, og nu skal de så ud og gældsætte sig yderligere. Samtidig er en rente på over 4 pct. meget for virksomheder, der i forvejen er pressede”, sagde vores politiske direktør Kristian Nørgaard.

HORESTA opfordrer nu politikerne til at gøre klar til mere grundlæggende tiltag for at hjælpe virksomhederne igennem vinteren.

”Vi efterlyser ikke flere kompensationsordninger og hjælpepakker, men opfordrer til, at man gør det nemmere for hotel-, restaurant- og turisterhvervet at tjene sine egne penge ved at kigge på skatter og afgifter. Vores konkurrenceevne over for udlandet er presset, fordi vi har nogle af Europas højeste skatter og afgifter, og afstanden er kun blevet større de senere år. Dansk erhvervsliv skal trække samfundet gennem krisen, og derfor har vi brug for bedre rammevilkår”, siger Kristian Nørgaard.

Mens dansk turisme har Europas højeste momssats på 25 procent, har mange andre lande en moms på mellem syv og 15 procent. Under coronakrisen har flere lande endda sænket hotel- eller restaurantmomsen yderligere.

”Regningerne i vores erhverv er på kort tid blevet mangedoblet. Indtil nu er mange blevet reddet af, at danskerne fortsat har en stor lyst til at gå ud og spise eller bo på hotel. Men henover de kommende måneder kan vi frygte, at også omsætningen falder, og dermed vil mange virksomheder blive sat under kolossalt pres. Derfor er det helt afgørende, at der ikke alene tænkes i en midlertidig låneordning, men sikres optimale rammevilkår for danske virksomheder, så vi fortsat kan holde gang i beskæftigelsen og tiltrække internationale gæster”, siger Kristian Nørgaard.

Her er de vigtigste elementer i den politiske aftale:

Midlertidig indefrysning af stigningen i energiudgifter
Aftalen betyder, at det i en periode på 12 måneder bliver muligt at indefryse den del af el- og gasregningen, der overstiger prisen fra fjerde kvartal 2021. Herefter vil der komme en afbetalingsperiode på op til 4 år til 4,4 pct. i rente.

Ordningen administreres af energiselskaberne. Ordningen for el- og gas forventes gældende fra 1. november 2022 og for fjernvarme fra 1. januar 2023.
Der kan maksimalt indefryses 15 mio. kr. til el- og gas pr. virksomhed og 3,75 mio. kr. til fjernvarme.

Lavere elafgifter til danskerne og udvalgte virksomheder
Samtidig sænkes elafgiften i første halvår 2023 fra knap 70 øre pr. kWh til 0,8 øre pr. kWh. Tiltaget skønnes at give en almindelig familie en lempelse på mellem 1800 og 2000 kr. Momspligtige virksomheder får i dag stort set hele elafgiften refunderet, hvorfor det primært har virkning for danskerne og ikke-momspligtige virksomheder. Derudover hæves børne- og ungeydelsen med 660 kr. pr. barn midlertidigt.

Annullering af stigning i El tariffer
Positivt for erhvervslivet er dog, at partierne er enige om at der prioriteres ca. 1 mia. til nedsættelse af El tariffer. Dette vil give en reel tarifreduktion på 3,1 øre/kWh ift. det af Energinet udmeldte tarifniveau for 2023 på 14,3 øre/kWh, og Energinets tariffer i 2023 vil således svare til niveauet i 2022 på 11,2 øre/kWh.

Foruden de nævnte initiativer afsættes der flere midler til udrulning af fjernvarme, etableringsstøtte til fjernvarmeselskaber og tilskud til afkobling af gasnettet. Hele aftalen kan læses her.

Log ind