Direktør Lars Fahlmann er godt tilfreds med sæsonen i BonBon-Land, der netop nu er ved at lakke mod enden. Forlystelsesparken har oplevet en fremgang i besøgende på 4 pct. sammenlignet med 2021, og mange gæster har i år investeret i sæsonkort.

”2022 var et år, hvor danskerne i langt højere grad havde mulighed for at rejse udenlands i sommeren, men det har ikke afspejlet sig negativt på vores drift. Faktisk har vi tiltrukket mange af de svenskere, som ikke kom sidste år, og det er nok i sidste ende det, der har været med til at sikre væksten”, fortæller Lars Fahlmann, og fortsætter:

”Det er selvfølgelig bekymrende som økonomien udvikler sig lige nu, og derfor er vi også særligt stolte af den opbakning og efterspørgsel, som vi oplever fra de besøgende i Bonbonland”.

Han tilføjer, at forlystelsesparken ikke har valgt at sende regningen for udgiftsstigningerne videre til forbrugeren 1-til-1, og samtidig får den nuværende udvikling ikke indflydelse på parkens investeringsplaner.

”Vi skal hele tiden sikre, at vi bevarer et produkt af en høj kvalitet, og der er løbende investeringer afgørende. Derfor er jeg også fortrøstningsfuld, når vi kigger ind i fremtiden, og jeg har bestemt de positive briller på. Vores branche har uden tvivl et produkt, som danskerne har behov for,” siger Lars Fahlmann.

Udvider samarbejde med HORESTA

BonBon-Land er en del af Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark (FFD), som har til huse i HORESTA. Nu har virksomheden valgt at udvide samarbejdet med HORESTA.

”Varetagelsen af forlystelsesparkernes interesser under pandemien har været sublim fra HORESTA og FFD. De har en stor del af æren for, at vi kom igennem krisen, som vi gjorde. Derfor ser vi frem til et udvidet samarbejde fremadrettet og trække på HORESTAs branchespecifikke rådgivning”, lyder det fra Lars Fahlmann.

Kristian Nørgaard, politisk direktør i HORESTA og sekretariatschef i FFD, glæder sig også over det udvidede samarbejde.

”Forlystelsesparker er uden tvivl nogle af oplevelseserhvervets stærkeste fyrtårne, og alle kender BonBon-Land. Fra HORESTAs side kan jeg kun sige, at vi glæder os til at fortsætte kampen for denne styrkeposition i erhvervet samt yde branchespecifik rådgivning og knytte en endnu stærkere relation til BonBon-Land”, siger Kristian Nørgaard.

Log ind