Der er ca. 10.500 virksomheder, der har moms lån 4, A-skattelån 1 eller begge dele. Der er frist på lånene den 1. november.

Samlet set har lånene en værdi af ca. 2,3 mia. kr.

Mulighed for betalingsordning

En del af disse lån er allerede indeholdt i en betalingsordning, men hvis du har et lån, som din virksomhed har svært ved at betale tilbage nu, kan du stadig nå at oprette en betalingsordning. En betalingsordning hos Skattestyrelsen løber over 12 måneder med afdrag månedligt eller hver 14. dag, og renten er 8,4 pct.

Husk, at for at kunne få en betalingsordning må din virksomhed ikke i forvejen have en betalingsordning hos Skattestyrelsen, da man kun må have én aktiv betalingsordning ad gangen. 

Derudover må virksomheden ikke i forvejen have skattekontogæld under inddrivelse eller udestående indberetninger af A-skat, moms eller øvrige afgifter, som er blevet foreløbigt fastsat af Skattestyrelsen.

Du kan læse mere om betalingsordninger på Skattestyrelsens hjemmeside.

Det er også altid en mulighed at afsøge alternative finansieringsmuligheder i pengeinstitutter, hvor rente- og betalingsbetingelser kan være bedre end hos Skattestyrelsen.

Se mere på www.skat.dk/corona.

Sådan betaler du lån tilbage

Du betaler lån tilbage til Skattekontoen på TastSelv Erhverv. Husk, at du tidligst kan betale til Skattekontoen 5 hverdage før fristen. Du kan få hjælp til, hvordan du betaler på skat.dk/skattekontobetaling.

Hvis du har ældre gæld på Skattekontoen, vil den blive dækket først af indbetalingen til lånet. Det er derfor ikke muligt at øremærke indbetalingen til dækning af lånet. På Skattekontoen under Kontostatus vil du kunne se, hvad beløbet er blevet brugt til.

Hotel er stadig til salg

Hotelejer Hanne Nielsen har nu i et år haft 885 kvadratmeter hotel til salg. Forretningen er sund, men alligevel kniber det med interessen for at købe

Log ind