Der er blevet vedtaget nye barselsregler, som finder anvendelse for forældre til et barn, der er født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere.

Den nye lov medfører øremærkning af orlov, således at der bliver total ligedeling efter fødslen, men den medfører også større fleksibilitet.

Moren har fortsat ret til at afholde 4 ugers orlov før fødsel, som ikke påvirkes af orloven efter fødslen.

Efter fødslen kan begge forældre holde 24 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis de ikke foretager andre valg. 11 uger er øremærket hver af forældrene og kan ikke overføres. Hvis den øremærkede orlov ikke afholdes bortfalder den. De resterende 13 uger kan begge forældre overføre til den anden forælder.

Vær opmærksom på, at frem til den 2. august 2022 skal de eksisterende barselsregler følges. Det forventes, at der vil ske en tilpasning af overenskomstens eksisterende betalingsregler til de nye regler. Vi orienterer så snart der er nyt herom.

Husk også, at hvis I som virksomhed har en personalepolitik, der favoriserer moren i tiden efter fødslen skal der i tråd med den nye lov om ligestilling ske en tilpasning af politikken.

Den nye barselslov indeholder også regler for soloforældre og regnbuefamilier.

Solomødre eller solofædre får 46 ugers orlov, og orlov kan i et vist omfang overdrages til et nærtstående familiemedlem, f.eks. en søster eller en bedsteforælder.

For regnbuefamilier kan barnets retlige forældre overdrage den orlov, der ikke er øremærket, til sociale forældre. Sociale forældre kan være den retlige forælders ægtefælle eller samlever, en kendt donor eller den kendte donors ægtefælle eller samlevende. Fælles for dem alle gælder, at der skal være tiltænkt en forældrelignende relation til barnet. Muligheden for at overdrage orlov vil først gælde fra den 1. januar 2024.

Vi afholder webinar for vores medlemmer om de nye barselsregler den 8. marts kl. 9.30-10.30. På webinaret vil vi også gennemgå den nye 3. partsaftale om seksuel chikane. Du kan tilmelde dig under Event på HORESTAs hjemmeside eller på linket her.

Pia Voss HORESTA 1920X1280
Administrerende direktør
Pia E. Voss

Pia-Svane-1920x1280.jpg
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

KarinaLindewald.jpg
Overenskomstchef, advokat
Karina Lindewald

Log ind