Pr. 1. juli 2022 indføres et forbud mod, at arbejdsgivere anmoder om oplysninger om en jobansøgers alder ved indlevering, indsendelse, uploading og indtastning m.v. af jobansøgning.

Der et allerede i dag et forbud mod at lægge vægt på alderen i forbindelse med ansættelse, men disse regler bliver nu yderligere skærpet i forhold til ansøgningsprocessen med, at der ikke må indhentes oplysninger om alder.

En undtagelse vil dog fortsat gælde i de situationer, hvor virksomheden er omfattet af en overenskomst, som har forskellige lønninger pga. alder, f.eks. unge under 18 år.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende ansøgning og ansættelsesprocessen ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

HORESTA advarer om henvendelser vedr. varemærkebeskyttelse

HORESTA har fået et par henvendelser fra medlemmer, som har fået et brev eller en e-mail fra en virksomhed, som kalder sig IPR Protection. Af brevet/mailen fremgår det, at en anden virksomhed via IPR Protection har ansøgt om at få varemærke(navne)beskyttet samme navn som den virksomhed, som er modtager af brevet/mailen fra IPR Protection.

Log ind