Et dynamisk indkøbssystem skal håndtere behovet for indkvartering, når Københavns Kommune har brug for hotelværelser. Det kan blandt andet være til privatpersoner, som det har været tilfældet ift. Covid-19 og senest flygtningene.

Det vil være separate opgaver kommunen sender i udbud, og så kan der bydes ind af godkendte ansøgere. Systemet rummer også Frederiksberg Kommune.

Se udbudsmaterialet her.

Følgende krav til egnethed skal være opfyldt for at blive en del af det dynamiske indkøbssystem. Det er tilladt, at hoteller går sammen som konsortier for at leve op til kravene.

Alle lokationer/boliger skal være placeret i Københavns Kommune.

Egnethedsvurdering 

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at være egnet til at blive optaget på det dynamiske indkøbssystem:  

 • Ansøgers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 10.000.000.  
 • Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste disponible regnskabsår.  
 • Ansøgers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller ansøgers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 20.000.000 (ekskl. moms). 

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at være egnet til at blive optaget på det dynamiske indkøbssystem:  

 • Ansøger skal som min. råde over 500 værelser/boliger, min. 100 værelser/boliger pr. lokation, der bydes ind med. 
 • Ansøger skal have præsteret minimum 1 leveringer af ydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, fra ansøgningsfristen.  

Hver reference skal indeholde:  

 • Beskrivelser af de præsterede ydelser  
 • Værdien for hele de præsterede ydelser  
 • Tidspunkt for udførelsen (dato for start og slut)  
 • Aftalepart (med navn og kontaktoplysninger – telefonnummer eller mailadresse)  

Der stilles følgende mindstekrav til referencerne:  

 • At de skal være udført inden for de seneste 3 år regnet fra afgivelsen af ansøgningen om optagelse  
 • At referencen omhandler en levering af minimum 30 værelser/boliger dagligt, over en periode på minimum 3 uger  
 • Minimum én af referencerne skal have en værdi på over 350.000 kr. 

HORESTA: Forbud mod udeservering er håbløs symbolpolitik

Forbuddet mod udeservering efter klokken 22 spøger stadig i København. Den 4. december stemmer politikerne om forslaget, som har fanget offentlighedens interesse, men brancheorganisationen HORESTA mener, at der er tale om symbolpolitik.

Log ind