Når Danmark implementerer EU’s direktiv om arbejdsvilkår, så vil det blandt andet betyde nye regler i forhold til jeres virksomheds udfærdigelsen af ansættelsesbeviser. Men Beskæftigelsesministeriet oplyser nu, at Danmark ikke når at implementere ændringerne til EU’s frist den 1. august.

Ministeriet forventer dog at kunne fremsætte lovforslaget i efteråret 2022 med ikrafttrædelse den 1. januar 2023.

Som dansk virksomhed vil direktivet først få betydning for jer, når det er implementeret i dansk ret.

HORESTA følger løbende direktivets implementering og betydningen for vores medlemmer, og vi vil orientere igen, når der er nyt.

Medlemmer kan altid kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende betydningen af arbejdsvilkårsdirektivets implementering ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Birgitte M. Riisager
Advokatfuldmægtig
Birgitte Moustgaard Riisager

Log ind