Har du en café, restaurant, bar eller værtshus i København kan du søge om udvidet udeservering på fortove, pladser og parkeringspladser foran facaden til din restauration. Ansøgningen for udvidet udeservering er nemlig netop åbnet.

HORESTA har presset på for at få genindført ordningen igen i år, ligesom man så det i hovedstaden under corona.

”Det kan have enorm økonomisk betydning for virksomhederne, at de får muligheden for at øge antallet af sæder i sommermånederne, hvor København har besøg af flest turister. Samtidig elsker københavnerne også selv at bruge byen fra cafeer, restauranter og barer under åben himmel. Derfor er vi utrolig glade for, at man på rådhuset har lyttet til branchens ønske om at genindføre ordningen,” siger Annette Hyldebrandt, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i HORESTA.

Virksomhederne skal lave en tegning, der viser deres ønsker til den udvidede udeservering. Tegningen skal være målfast og vise det område, som de gerne vil opstille på.  For at kommunen kan sagsbehandle deres ansøgning hurtigst muligt, skal tegningsmaterialet indeholde 3 ting:

  • Et oversigtskort eller kortudsnit med placering af det ansøgte areal. 
  • Et oversigtsbillede af gaden, hvor man kan se gaden, jeres virksomhed, samt placering af det ansøgte areal. 
  • En tegning af det ansøgte areal med inventar, plantekasser/afskærmning antal, størrelse og placering.  

Tegningsmaterialet skal sendes til andre myndigheder, så du skal samle materialet i ét dokument, eller som en samlet pdf.  

Læs mere her.

Sæt kryds i kalenderen til HORESTA Årsdag

Gå ikke glip af branchens største netværksdag, når vi torsdag den 21. november samler hele erhvervet til HORESTA Årsdag i København. Dagen bliver fyldt med spændende og inspirerende talere – og traditionen tro et brag af en fest om aftenen.

Hoteller spås nu gylden fremtid

Vækstforventningerne til hotelsektoren er store, men branchens profitabilitet er ikke god nok
endnu, fastslår Dorte Krak fra Arp-Hansen Hotel Group

Analyse er klar: Flyforbindelse har stor betydning for Bornholm

En analyse af flybetjeningen af Bornholm konkluderer, at forbindelsen til København er af stor betydning for det bornholmske samfund. Samtidig kan der skabes samfundsøkonomisk merværdi, hvis nogle af færgens støttemidler flyttes til flyruten.

Log ind