Har du en café, restaurant, bar eller værtshus i København kan du søge om udvidet udeservering på fortove, pladser og parkeringspladser foran facaden til din restauration. Ansøgningen for udvidet udeservering er nemlig netop åbnet.

HORESTA har presset på for at få genindført ordningen igen i år, ligesom man så det i hovedstaden under corona.

”Det kan have enorm økonomisk betydning for virksomhederne, at de får muligheden for at øge antallet af sæder i sommermånederne, hvor København har besøg af flest turister. Samtidig elsker københavnerne også selv at bruge byen fra cafeer, restauranter og barer under åben himmel. Derfor er vi utrolig glade for, at man på rådhuset har lyttet til branchens ønske om at genindføre ordningen,” siger Annette Hyldebrandt, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i HORESTA.

Virksomhederne skal lave en tegning, der viser deres ønsker til den udvidede udeservering. Tegningen skal være målfast og vise det område, som de gerne vil opstille på.  For at kommunen kan sagsbehandle deres ansøgning hurtigst muligt, skal tegningsmaterialet indeholde 3 ting:

  • Et oversigtskort eller kortudsnit med placering af det ansøgte areal. 
  • Et oversigtsbillede af gaden, hvor man kan se gaden, jeres virksomhed, samt placering af det ansøgte areal. 
  • En tegning af det ansøgte areal med inventar, plantekasser/afskærmning antal, størrelse og placering.  

Tegningsmaterialet skal sendes til andre myndigheder, så du skal samle materialet i ét dokument, eller som en samlet pdf.  

Læs mere her.

HORESTAs december: 24 ønsker på 24 dage

Følg med i HORESTAs julekalender 2023, hvor vi dag for dag fortæller, hvad politikerne kan gøre for at skabe bedre rammevilkår for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

Log ind