Af Jannick Nytoft, adm. direktør, HORESTA

En ny analyse fra DI viser, at antallet af udlændinge på det danske arbejdsmarked er fordoblet siden 2010. I det er en kvart million udlændinge i beskæftigelse på en dansk arbejdsplads.

Denne vækst er opsigtsvækkende, men virkeligheden er, at der er brug for flere. Mange flere.

Trods fordoblingen mangler store dele af erhvervslivet fortsat hænder i sådan et omfang, at det bremser mulighederne for vækst og dermed potentialet for at skabe mere velstand i det danske samfund.

I hotel- og restauranterhvervet viser de nyeste tal, at 42 procent af alle rekrutteringsforsøg enten endte resultatløse eller med ansættelsen af en medarbejder med andre kvalifikationer end de ønskede.

Konsekvensen er, at 58 procent af hotellerne har måttet sige nej til bookinger. Det samme gælder for 42 procent af restauranterne.

I vores erhverv ansatte vi hellere end gerne kompetente og motiverede medarbejdere med danske pas. De er bare utroligt svære at opdrive, og derfor er der for mange virksomheder ikke anden udvej end at søge arbejdskraft uden for landets grænser.

Ukrainske flygtninge med stor lyst til at komme ud på arbejdsmarkedet og forsørge sig selv kan godt være en del af løsningen, men det er langt fra nok til at dække det aktuelle behov.

Der er brug for at få tiltrukket endnu mere arbejdskraft fra det øvrige EU, og der er brug for at få lempet på reglerne for arbejdskraft fra lande uden for EU.

Det sidste handler især om at få sænket den såkaldte beløbsgrænse. Det vil sige kravet til, hvad personer fra ikke-EU-lande skal tjene for at få adgang til det danske arbejdsmarked. Men trods gode viljer er der desværre gået blokpolitik i dette tema på Christiansborg, og derfor står alt stille nu og har gjort det i flere måneder.

Der er akut brug for, at politikerne fra begge fløje på Christiansborg nu sætter sig sammen og finder en løsning, der kan lette adgangen til det danske arbejdsmarked. Ikke fra efteråret eller fra 2023, men lige nu og her.

Skulle der være nogen, som frygter, at de udenlandske medarbejdere kommer til at lægge Danmark til last, er det tid til at revidere denne opfattelse. De 251.00 udenlandske medarbejdere bidrager med mere end 200 milliarder kroner til værdiskabelsen her i landet.

80.000 ledige hoteljobs i USA

USA’s hotelbranche kæmper for at skaffe flere medarbejdere, i år forventes ansat 45.000 nye. Manglen på arbejdskraft tvinger lønningerne op, det kan betyde dyrere hotelovernatninger.

Log ind