Den nye barselslov træder i kraft fra 2. august, og de vil gælde for alle, der har født eller adopteret efter denne dato. De nye regler indebærer, at der fremover indføres fuld ligestilling mellem forældrene, og der bliver to former for orlov: øremærket - og overdragelig orlov.

De nye regler betyder også, at det bliver mere individuelt, hvem- og hvornår forældrene holder orlov. Derfor er der brug for nye blanketter, som jeres medarbejdere skal udfylde for at give jer oplysning om, hvornår de planlægger at holde orlov. Varslingsreglerne er påført ved hvert forhold.

Der er 2 blanketter: En I kan bruge til mor (den fødende) og en I kan bruge til far/medmor.

For jeres medarbejdere, der er ansat på overenskomst, bliver betalingsreglerne i den aktuelle overenskomst tilpasset de nye regler. Der afventes endelig afklaring herom fra Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation, og vi melder ud så snart, der er nyt.

Hvis jeres medarbejdere ikke er ansat på overenskomst, vil de barselsbetalingsregler, I har i eksisterende ansættelseskontrakter eller i personalehåndbøger, skulle tilrettes, så de afspejler de nye regler pr. 2. august. Dette gælder også, hvis I har funktionærer ansat, hvor I har aftalt bedre barselsbetaling, end hvad der følger af funktionærloven.

Der er flere måder at tilpasse på, og oplistningen er ikke udtømmende. For eksempel kan I vælge, at opretholde betaling under barselsorlov til mor – men kun i 10 uger, og herudover give mor og far/medmor ret til betaling i samme antal orlovsuger. I kan også vælge, at følge den overgangsordning, som bliver gældende for de overenskomstdækkede medarbejdere.

I kan endvidere vælge en model, hvor I giver 10 ugers betalt barselsorlov til mor og herefter mere betalt orlov til far/medmor end til mor i perioden. Hvis I ønsker en total ligestilling af mor og far/medmor kan I vælge samlet set at give lige meget betaling efter fødslen til begge parter.

Vær særligt opmærksom på medarbejdere, der allerede har givet meddelelse om graviditet/forestående fødsel i forbindelse med håndtering af overgangen til de nye regler.

Vi afholder webinar for vores medlemmer om de nye barselsregler den 23. juni kl. 13-14.

Du kan tilmelde dig her. Webinaret vil blive optaget og efterfølgende lagt på vores hjemmeside.

Se også

Log ind