Er du en af de virksomhedsindehavere, der under pandemien satte din udbetalingsgrænse på Skattekontoen højere end 200.000 kr., vil du opleve, at den er sat ned til 0 kr. fra nu af. Det betyder, at et eventuelt overskydende beløb, det vil sige hele saldoen, nu bliver udbetalt til din virksomheds NemKonto.

Du skal derfor holde øje med din Skattekonto og føre midler tilbage, så der er penge til at dække eventuelle betalinger af skatte- eller afgiftskrav til Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen har sendt breve direkte til de ca. 12.000 virksomheder og varslet den nye udbetalingsgrænse. Formålet er at forhindre, at en virksomhed tror, at der er penge på Skattekontoen til at betale et skatte- eller afgiftskrav, for så at konstatere, at hele saldoen nu er blevet udbetalt til virksomhedens NemKonto, og virksomheden derfor ikke får betalt sine krav rettidigt.

Hvis du som virksomhedsejer stadig ønsker at have en udbetalingsgrænse, skal du selv sørge for at sætte den til maksimalt 200.000 kr.

Du ændrer udbetalingsgrænsen ved at logge på TastSelv Erhverv à Skattekontoen à Udbetalingsgrænse.

Du kan læse mere om udbetalingsgrænsen på skat.dk/skattekontoen.

Covid-19 skal ikke længere anmeldes som arbejdsskade

Sundhedsstyrelsen har ændret kategoriseringen af covid-19. Covid-19 bliver nu betragtet som en smitsom sygdom på linje med f.eks. influenza og ikke en alment farlig sygdom som tidligere. Dermed skal sygdommen ikke længere anmeldes som en arbejdsskade.

HORESTA inviterer til Restaurant Kickoff

Mangel på arbejdskraft, stigende omkostninger og økonomisk usikkerhed har præget restauranternes dagligdag det seneste år. Men hvad kan vi forvente af det kommende år?

Log ind