Der er åbnet for indberetninger til slutafregning for faste omkostninger for én eller flere perioder mellem 9. juli 2020 og 28. februar 2022. Det betyder, at der nu er åbent for indberetninger for alle de tre store kompensationsordninger (tabt omsætning, lønkompensation, faste omkostninger).

På Mitvirk.dk kan I få et overblik over de forskellige ordninger, som virksomheden skal indberette til slutafregningen for. Der er desuden blevet sendt invitationer i Digital Post ud til de virksomheder, der skal indberette. Der udsendes yderligere breve efter sommerferien for at påminde om fristen.

Fristen for indberetning er den 30. september 2022 for alle tre kompensationsordninger - tabt omsætning, lønkompensation, faste omkostninger.

Bemærk, at indberetningsløsningen for slutafregningen for kompensation for faste omkostninger light samt under ”blandet aktivitet” følger senere. Når indberetningen åbner til disse, får de pågældende virksomheder, der har modtaget kompensation under disse ordninger, besked herom i deres Digitale Post.

I kan læse mere om slutafregning på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Webinarer i august og september

Erhvervsstyrelsen afholder en række webinarer for hver ordning, hvor indberetningen bliver gennemgået. Der er webinarer i kalenderen i august og september for selvstændige og lønkompensation.

Se dato for webinarerne her og meld jer til.

Ny vejledning til statsstøtteregler offentliggjort

Styrelsen har netop publiceret en vejledning til de enkelte statsstøttebestemmelser og de særlige forhold for koncerner.

Vejledningen kan findes her.

Husk at det er muligt at skifte støttegrundlag
Husk at det underslutafregningen er muligt at skifte støttegrundlag. Kompensationsloftet for TF 3.1 er hævet til ca. 17 mio. kr., hvorfor det for flere kan være fordelagtigt at flytte eventuelt modtaget kompensation for faste omkostninger fra TF 3.12 til 3.1.

Har I brug for rådgivning eller sparring om faste omkostninger, kan I som altid kontakte HORESTAs politiske direktør Kristian Nørgaard på [email protected] eller 22274370.

Frist for slutafregningen flyttes

Den 30. november var den hidtidige frist for slutafregning på de udestående kompensationsperioder og ordninger i fase 2 af slutafregningen.

HORESTA-direktør får central post på Christiansborg

Kristian Nørgaard stopper som politisk direktør i HORESTA for at overtage posten som chef for Venstres sekretariat på Christiansborg. Han får dermed en central rolle i udviklingen af Venstres politiske linje som regeringsparti.

Log ind