Når unge tager en pause fra skoleræset med et eller flere sabatår, så finder en del af dem vej til et job i turisme- og oplevelseserhvervet, mens de spekulerer over, hvilken uddannelsesretning de skal vælge. HORESTAs politiske direktør, Kristian Nørgaard, mener det er misforstået at kalde denne tid spildt, siger han til Radio 4.

”Det er vigtigt ikke at tale ”sabatårene” ned. De unge holder jo de her år for at finde ud af, hvad det er de vil, mens de tjener nogle penge. I vores erhverv får vi vist branchen frem til unge, og håbet er, at vi den vej rundt kan være med til at tiltrække nogle til studieretningerne på vores erhvervsskoler,” siger Kristian Nørgaard.

Han understreger, at al arbejdskraft i branchen lige nu er afgørende, for efterspørgslen er stor. Mange kunne endda omsætte for mere, hvis de havde de nødvendige ansatte. Kristian Nørgaard mener desuden, at fokus bør være på at understøtte de unges karrierevalg, og han så gerne, at man gjorde endnu mere for at markedsføre mulighederne på erhvervsuddannelserne.

”Heldigvis er der mange unge, der i deres sabatår får øjnene op for, at turisme- og oplevelseserhvervet er en fantastisk branche, men vi kan bruge endnu flere, og derfor krydser vi også fingre for, at de får øjnene op for hotel- og restauranterhvervets uddannelser, mens de arbejder i branchens virksomheder. Og man skal huske, at størstedelen af de unge bidrager til velfærden i deres sabatår ved at tage for eksempel et job i vores branche, mens de overvejer, hvad fremtiden skal bringe,” siger HORESTAs politiske direktør.

HORESTA om kontant afregning: ”Giv os frihed til at sige ’nej tak’”

For mange hoteller og restauranter er det omkostningstungt og ressourcekrævende at modtage samt håndtere kontanter. Derfor har HORESTA i fællesskab med flere end 150 af branchens virksomheder i dag indrykket en annonce i Børsen med budskabet om, at det skal være frit for virksomhederne at afvise kontanter i alle døgnets timer, hvis den enkelte forretning ønsker det.

HORESTA: Boom i hotelværelser i hård opbremsning

I de seneste år er der åbnet masser af nye overnatningssteder, men i de kommende år er der langt færre projekter, viser en opgørelse fra HORESTA til Jyllands-Posten. Siden 2018 er der hvert år blevet tilført som minimum mellem 1.000 og 1.500 hotelværelser i hovedstaden. I 2023 og 2024 er der kun planlagt få hoteller og udvidelser med op mod 500 ekstra værelser årligt.

Log ind