Den 1. april 2022 er det slut med de rentefrie momslån. Det betyder, at de berørte virksomheder skal have lavet en betalingsaftale med Skattestyrelsen. Denne afdragsordning skal ske i perioden 15. marts til 15. april.

Det er dog ikke alle, der lever op til betingelserne for afdragsordningerne fremgår det af Skat.dk.

Desuden skal man være opmærksom på, at det kun er muligt at have én igangværende betalingsordning. Har virksomheden glemt en indberetning af moms, skat eller afgifter for en tidligere periode, skal denne udfyldes, inden der kan oprettes en betalingsaftale.

Hvis man lykkes med at få en afdragsordning, skal man være opmærksom på gældende frister. Misligholdelse af aftalen betyder nemlig, at hele beløbet skal betales straks. Det gælder også, hvis øvrige beløb ikke betales til tiden.

Lykkes det ikke at opnå en betalingsaftale, så skal hele virksomhedens momslån betales på forfaldsdatoen. For de første lån er det den 1. april 2022.

I kan læse mere på Skat.dk.

Hotel er stadig til salg

Hotelejer Hanne Nielsen har nu i et år haft 885 kvadratmeter hotel til salg. Forretningen er sund, men alligevel kniber det med interessen for at købe

Log ind