Det er et meget voldsomt indgreb, når staten tvangslukker virksomheder eller pålægger dem skrappe restriktioner. 

Derfor skal erhvervslivet fremover skal have retskrav på kompensation i lignende situationer. Dermed sikrer man en fair kompensation, og undgår at virksomhederne er helt afhængige af, om et politisk flertal vælger at udbetale kompensation eller ej.

Sådan lød budskabet fra HORESTA, da der i går var høring på Christiansborg om kompensation ved fremtidige epidemier, hvor organisationen var indbudt som taler.

”Kompensationsordningerne har været vigtige for mange virksomheders overlevelse. Men de har samtidig været helt utilstrækkelige til at dække de milliardstore tab, som vores erhverv er blevet efterladt med. Der er i den grad brug for at få gennemarbejdet sikkerhedsfundamentet, inden vi står midt i den næste krise”, siger HORESTAs politiske direktør, Kristian Nørgaard, som fremlagde HORESTAs synspunkter på høringen.

Hotel-, restaurant- og turisterhvervet mistede i 2020 og 2021 omsætning for 28 milliarder kroner.

Udover ønsket om et retskrav på kompensation til erhvervslivet, opfordrede Kristian Nørgaard til, at ordningerne bliver enklere, smidigere og mere gennemskuelige.

”Mange virksomheder har slet ikke fået den kompensation, de har haft krav på. Enten fordi de har opgivet at søge, eller fordi de ikke har kunnet gennemskue reglerne. Derfor skal reglerne være enklere, udbetalingen skal ske hurtigere, og der skal være mulighed for at klage over afgørelserne”, siger Kristian Nørgaard.

Han gjorde også opmærksom på, at mange lande - herunder Tyskland og Norge - har brugt en målrettet momsnedsættelse til at styrke de hårdest ramte erhverv. Dette redskab bør vi også bringe i spil i Danmark for at sikre vores konkurrencekraft i en periode, hvor omsætningen skal bygges op igen, og det kan betale sig at kæmpe for hver en krone.

”Der har været meget lidt lydhørhed over for en momsnedsættelse herhjemme. Særligt med den begrundelse, at systemerne slet ikke er indrettede til at kunne håndtere flere momssatser, og at det ville tage mindst halvandet år at ændre dem. Derfor bør det sikres, at systemerne er på plads, inden en fremtidig epidemi, så værktøjerne hurtigt kan tages i brug”, siger Kristian Nørgaard.

 

Kristian Nørgaard under høringen på Christiansborg i går.

Kristian Nørgaard under høringen på Christiansborg i går.

Log ind