Kan en medarbejder opsiges, fordi personen har samarbejdsvanskeligheder? Det mente retten i Kolding i en sag, som de har taget stilling til.  

Der var tale om en medarbejder, der tidligere havde fået en skriftlig advarsel for flere forhold blandt andet overtrædelse af virksomhedens retningslinjer for sygemelding og hygiejneregler, forladt arbejdet uden lovlig grund og som i øvrigt havde store samarbejdsvanskeligheder med kollegaerne.

Under sagen kom det frem, at medarbejderen forud for den skriftlige advarsel også havde fået flere mundtlige påtaler fra sin leder om at stoppe den negative adfærd, han udviste overfor sine kollegaer. Medarbejderen ville blandt andet ikke hjælpe kollegaer, når der opstod udfordringer på arbejdspladsen, og når de havde brug for hjælp. Derudover forsvandt medarbejderen ofte i længere tid og overlod opgaver til kollegaerne. Dette havde skabt en dårlig stemning på arbejdspladsen.

På et afdelingsmøde blev medarbejderen meget oprørt over, at lederen ikke havde givet ham en vagt i weekenden. Medarbejderen overfusede herefter den kollega, der var blevet tildelt weekendvagten, hvilket havde gjort, at flere af de tilstedeværende kollegaer var blevet stødt og utrygge. Flere af kollegaerne var herefter gået til ledelsen og klaget over medarbejderens dårlige adfærd. Herefter blev medarbejderen opsagt.

Retten fandt i dette tilfælde, at arbejdsgiver i tilstrækkelig grad havde godtgjort, at der – også efter advarslen - var et dårligt samarbejdsklima, og at medarbejderen var den væsentligste årsag til dette. Opsigelsen var derfor rimelig begrundet, og arbejdsgiveren blev frifundet.  

Jurist i HORESTA Vivi Lambert udtaler:

”Det er i sådanne situationer vigtigt, at medarbejderen har modtaget en skriftlig advarsel med indskærpelse af, hvad medarbejderen skal forbedre, samt at forholdene som medarbejderen modtager advarslen og senere opsiges for kan bevises f.eks. i form af vidner, som I dette tilfælde.”

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende advarsler og opsigelser ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Vivi Nedergaard Lambert
Advokatfuldmægtig
Vivi Nedergaard Lambert

Log ind