Af Kristian Nørgaard, politisk direktør i HORESTA

I Danmark har vi gjort et stort arbejde ud af at markedsføre os som en imødekommende og hyggelig turistdestination, som byder de besøgende velkommen med venskabelige smil og godt humør.

Desværre står det i skarp kontrast til, hvad der møder gæsterne, som ankommer med bil over grænsen fra syd. I HORESTA mener vi, at det er på tide, at man får gjort op med grænsekontrollen og symbolpolitikken.

I dag er der blot tre steder med fast politibemanding og grænsebom, hvilket yderligere vanskeliggør argumenterne for kontrollen. For dem der ønsker at krydse grænsen med dårlige intentioner vil givetvis være kreative nok til at søge de andre overgange, og det må være muligt at bruge politiets ressourcer mere effektivt.

Fra politisk side bør man huske på den skade, som dette gør på vores omdømme. For vi ved, at grænsebommen er en udfordring for de rejsende. Ikke alene skaber den tvivl hos turisterne om, hvorvidt de overhovedet lever op til kravene for at komme ind i landet, og så skaber den en masse unødig ventetid og frustration. Desuden gør de nuværende regler livet vanskeligt for de mange medarbejdere, der hver eneste dag pendler over den dansk-tyske grænse.

Man har indtil videre brugt 1,5 mia. kr. på grænsekontrollen. Penge, som for eksempel kunne være brugt på styrkelse af oplevelseserhvervets vilkår eller markedsføring af dansk turisme til glæde for omsætning, vækst og beskæftigelse her i landet.

Den nye regeringen skriver i regeringsgrundlaget, at man vil afsøge mulighederne for at gøre grænsekontrollen smidigere for pendlere. Vi mener, at det også bør omfatte turister, for det kan ikke passe, at man skal sidde i lange køer, fordi man vil holde ferie i Danmark.

Og man skal huske på, at i turisme- og oplevelseserhvervet sælger vi en helhedsoplevelse, og indtrykket af vores produkt bliver formet og påvirket under hele gæstens besøg. Og selv hvis opholdet her i landet er fantastisk, så ændrer det ikke ved, at vi starter med at være bagud på point, når det første turisterne mødes af, er at de får en grænsebom i hovedet.

Log ind