Har man som virksomhed forsøgt at rekruttere internationale talenter, så er man uden tvivl blevet bekendt med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og det medfølgende bureaukrati.

HORESTA har netop præsenteret ti forslag til mere smidige og effektive rammer for erhvervslivets rekruttering af internationale talenter, hvor et opgør med måden at tænke international arbejdskraft på står centralt. Det kommer efter, at 9 ud af 10 af branchens ansøgninger på beløbsordningen blev afvist i 2021.

Kristian Nørgaard, politisk direktør i HORESTA, fortæller, at organisationen blandt andet mener, at en ny regering bør overveje at rykke dele af SIRI fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og over i Beskæftigelsesministeriet.

”I dag bliver asylsager og erhvervets ansøgninger efter nye nøglemedarbejdere behandlet samme sted, og vi mener mildest talt, at der er en verden til forskel på de to discipliner. Desværre er oplevelsen for erhvervet, at det næsten er lige så svært at komme hertil som flygtning og som medarbejder.
Der er brug for en ny start, og vi skal sætte en klar retning for, at en stram udlændingepolitik ikke skal betyde, at det skal være svært at rekruttere internationale medarbejdere. Derfor så vi gerne, at SIRI blev delt op, og at den del, der har med erhvervslivet at gøre, bliver flyttet over i Beskæftigelsesministeriet,” siger Kristian Nørgaard, og fortsætter:

”Virksomhederne skal mødes med rådgivning, forståelse og en samarbejdsvillighed, når de søger at rekruttere fra uden for landets grænser. I dag er det modsatte desværre tilfældet, og det skal vi have gjort op med. Virksomhederne skal hjælpes gennem nåleøjet i stedet for, at der findes ét hår i suppen,” lyder det fra HORESTAs politiske direktør.

Blandt HORESTAs øvrige forslag er en sænket beløbsgrænse, at tjenere og restaurantchefer kommer på positivlisten, og at sagsbehandlingen smidiggøres og speedes op for virksomheder, der allerede har internationale medarbejdere.

Du kan læse mere om HORESTAs ti forslag her.

 

HORESTAs december: 24 ønsker på 24 dage

Følg med i HORESTAs julekalender 2023, hvor vi dag for dag fortæller, hvad politikerne kan gøre for at skabe bedre rammevilkår for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

Log ind