Har man som virksomhed forsøgt at rekruttere internationale talenter, så er man uden tvivl blevet bekendt med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og det medfølgende bureaukrati.

HORESTA har netop præsenteret ti forslag til mere smidige og effektive rammer for erhvervslivets rekruttering af internationale talenter, hvor et opgør med måden at tænke international arbejdskraft på står centralt. Det kommer efter, at 9 ud af 10 af branchens ansøgninger på beløbsordningen blev afvist i 2021.

Kristian Nørgaard, politisk direktør i HORESTA, fortæller, at organisationen blandt andet mener, at en ny regering bør overveje at rykke dele af SIRI fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og over i Beskæftigelsesministeriet.

”I dag bliver asylsager og erhvervets ansøgninger efter nye nøglemedarbejdere behandlet samme sted, og vi mener mildest talt, at der er en verden til forskel på de to discipliner. Desværre er oplevelsen for erhvervet, at det næsten er lige så svært at komme hertil som flygtning og som medarbejder.
Der er brug for en ny start, og vi skal sætte en klar retning for, at en stram udlændingepolitik ikke skal betyde, at det skal være svært at rekruttere internationale medarbejdere. Derfor så vi gerne, at SIRI blev delt op, og at den del, der har med erhvervslivet at gøre, bliver flyttet over i Beskæftigelsesministeriet,” siger Kristian Nørgaard, og fortsætter:

”Virksomhederne skal mødes med rådgivning, forståelse og en samarbejdsvillighed, når de søger at rekruttere fra uden for landets grænser. I dag er det modsatte desværre tilfældet, og det skal vi have gjort op med. Virksomhederne skal hjælpes gennem nåleøjet i stedet for, at der findes ét hår i suppen,” lyder det fra HORESTAs politiske direktør.

Blandt HORESTAs øvrige forslag er en sænket beløbsgrænse, at tjenere og restaurantchefer kommer på positivlisten, og at sagsbehandlingen smidiggøres og speedes op for virksomheder, der allerede har internationale medarbejdere.

Du kan læse mere om HORESTAs ti forslag her.

 

HORESTA vil gøre fritidsjobs mere tilgængelige

Det skal være nemmere for de danske virksomheder at tiltrække helt unge medarbejdere, og samtidig skal de i fremtiden kunne varetage flere opgaver. Det mener HORESTA, som kommer med en række opfordringer til regeringen i et nyt politisk udspil.

HORESTA: Sådan får vi flere unge i fritidsjob

Regeringen har bebudet, at den vil præsentere et udspil til, hvordan vi får flere unge til at tage et fritidsjob. Derfor har HORESTA udarbejdet 7 konkrete forslag til, hvordan det kan gøres.

Log ind