Skattestyrelsen har arbejdet målrettet på at lette administrationen af skattepersonnummer og skattekort, både for ansatte og arbejdsgivere. Og det er lykkedes, på trods af stærkt stigende antal ansøgninger.

”Vi får positive tilkendegivelser fra erhvervslivet for vores indsats, og vil gerne gøre det endnu bedre,” siger funktionsleder i Skattestyrelsen Birgit Hviid, som står i spidsen for opgaven på udlandsområdet.

”Desværre er der nogle ærgerlige fejl eller mangler i nogle af ansøgningerne, som gør, at de er lidt længere undervejs. Det kan også betyde, at breve fra os ikke når frem til ansøgeren. Det kan for eksempel være navne og adresser, som ikke er stavet korrekt, ligesom arbejdsgiver skal huske at være registreret for A-skattepligt,” fortæller hun.

Skattestyrelsen har en række gode råd til virksomhederne for at kunne holde den korte sagsbehandlingstid:

  • Brug den digitale blanket063.     
    Når I bruger den digitale udgave af blanketten, får Skattestyrelsen de nødvendige oplysninger med det samme og kan hurtigere levere skattekortet og/eller skattepersonnummeret, end hvis den manuelle PDF-blanket anvendes.
  • Indsend ansøgningen så hurtigt som muligt, gerne inden medarbejderen starter. Ansøgningen kan indsendes op til 1 måned inden 1. arbejdsdag.

OBS: Omkring årsskiftet er det særligt vigtigt at indsende 04.063 rettidigt, da forskudsopgørelsen/skattekortet for indeværende år ellers ikke kan nå at være klar til december-lønudbetalingen.

Hvis skattekortet ikke er klar inden 1. lønudbetaling, skal arbejdsgiver indeholde 55 pct. A-skat.

  • Oplys korrekte kontaktoplysninger, som ansøgers navn og adresse, mailadresse og telefonnummer. Så sender vi en kvittering pr. mail til ansøger for modtagelse og afslutning af sagen og kan nemt afklare eventuelle spørgsmål. Husk også korrekt cvr-nummer for arbejdsgiver, fx ved flere underafdelinger i virksomheden og oplys også gerne mailadresse og telefonnummer for arbejdsgiveren.
  • Tjek inden indsendelse, at oplysningerne i blanketten er de samme som i ansættelseskontrakten, fx vedr. 1. arbejdsdag.
  • Vær opmærksom på, hvilke bilag der skal vedlægges – det fremgår af blanketten, fx kopi af begge sider af et nationalt ID-kort. Husk også at indsende alle sider af ansættelseskontrakten, og at den skal være underskrevet af både arbejdsgiver og den ansatte.

Vær i øvrigt opmærksom på, at fra 1. januar 2023 er der øgede krav til kvalitet af kopier.

For eksempel skal kopien være læsbar og i farver, og hele dokumentet skal være synligt. Læs mere om dette i Bekendtgørelse om folkeregistrering mv. af 21. april 2022 på retsinformation.dk

Birgit Hviid oplyser, at hvis ansøger er bopælsregistreret, kan man selv oprette skattekort via TastSelv og behøver ikke at ansøge via blanket 04.063. Læs mere om det på skat.dk/danskskattekort.

Hvis ansøger har brug for hjælp til at anvende TastSelv, har man mulighed for at autorisere fx rådgiver eller arbejdsgiver til TastSelv via blanket 02.052

Log ind