HORESTA ønsker, at der sættes skub i den grønne omstilling, og den nye Co2-afgift kan være et godt virkemiddel til at opnå 2030-målsætningen. Men organisationen kritiserer, at de stigende afgifter ikke tilbageføres til erhvervslivet i form af lempede skatter og afgifter, samt at der tilmed sker en aflysning af den tidligere aftalte lempelse af hotellers rumvarmeafgift.

”Vi bakker op om intentionerne i regeringens forslag om en grøn skattereform. Det er afgørende, at vi får sat yderligere skub i den grønne omstilling og samtidig gør os uafhængige af russisk gas. Men vi skal huske at have vores konkurrenceevne for øje. Derfor mener vi, at man burde lægge sig op af ekspertgruppens anbefaling om netop at lette selskabsskatten for det ekstra provenu, som Co2-afgifterne vil give,” siger Jannick Nytoft, der er adm. direktør i HORESTA.

Han understreger, at hotel-, restaurant- og turisterhvervet er langt i den grønne omstilling. Men at erhvervet samtidig er under et stort økonomisk pres. Dels på grund af coronapandemiens nedlukninger, dels på grund af efterfølgende prisstigninger og mangel på både produkter og arbejdskraft.

”At pålægge en CO2-afgift uden at kompensere via skattelettelser vil forringe vores konkurrencevilkår, og de er i forvejen blevet forringet under coronakrisen. Uanset hvad vil CO2-afgiften motivere flere til grøn omstilling, og det må være målet med hele øvelsen. Ikke at staten skal hente flere skatter og afgifter i hus. Derfor skal midlerne tilbageføres, og vi er samtidig frustrerede over, at regeringen nu vil bruge en tidligere aftalt afgiftslempelse af hotellers rumvarme som yderligere finansiering”, siger Jannick Nytoft.

Tidligere har et flertal i folketinget vedtaget, at hotellers rumvarmeafgifter skulle ligestilles med energiafgifterne til procesformål. Det var netop med argumentet om, at den energi der bruges til at temperere et hotelværelse er en del af den proces og det produkt, som landets hoteller sælger. Derfor bør hotellerne alene betale den lavere energiafgift for procesformål frem for den højere rumvarmeafgift. Sidenhen er elafgifterne blevet ligestillet, men de øvrige energikilder mangler fortsat at blive ligestillet.

HORESTA kommer derfor med en klar opfordring til folketingets partier, der nu skal forhandle regeringens udspil.

”Med historisk høje energipriser og et turismeerhverv, der er i benhård konkurrence med hele verden, så er tiden ikke til at forringe virksomhedernes vilkår, tværtimod. Vi håber derfor på, at man politisk vil holde, hvad man har stillet hotel- og turismeerhvervet i udsigt og sidestille rumvarmeafgifterne med afgifterne til procesformål. Alternativt skal aflysningen, der ville betyde en afgiftslempelse på ca. 50 mio. kr. om året, øremærkes grøn omstilling af dansk turisme.”

Log ind