18,5 pct. af HORESTAs medlemsvirksomheder oplyste i juli, at de havde haft forgæves rekruttering af elever. Det er både dyrt i forhold til sikring af faglært arbejdskraft på sigt, men også økonomisk her og nu. Det skyldes det såkaldte praktikplads-AUB, som alle virksomheder automatisk omfattes af, hvis de året før har indberettet ATP for mere en fuldtidsansat erhvervsuddannet medarbejder. Praktikplads-AUB-ordningen er lavet for at sikre virksomhedernes adgang til tilstrækkelig faglært arbejdskraft, hvor virksomheder som ikke uddanner nok elever pålægges merbidrag.

AUB har nu udsendt forskudsopgørelser for praktikplads-AUB i 2021. I forskudsopgørelse opgøres virksomheden måltal for elever og virksomhedens nuværende elevpoint i forhold til disse måltal. Og det kan være rigtig dyrt, hvis virksomheden ikke lever op til deres måltal. Virksomheden opkræves nemlig det efterfølgende år 27.000 kr.  pr. manglende elevpoint.

Men hvis virksomheden har haft slået en læreplads op på www.praktikpladsen.dk i minimum 90 dage, kan virksomheden fritages for at betale merbidrag. Derfor er det vigtigt, at I bruger Praktikpladsen.dk, hvis I beskæftiger faglærte.

I kan hele tiden se jeres nuværende måltal og elevpoint samt se, hvordan I søge fritagelse for praktikplads-AUB her.

For spørgsmål kan I kontakte HORESTAs uddannelseschef, Pia Svane.

Pia
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

Langt over 100 har taget kursus for oplæringsansvarlige

HORESTA og 3F har stor succes med et nyt kursus, som blandt andet skal sikre bedre lærepladser for elever. Over 100 har gennemført kurset det seneste halve år. En af dem er Jesper Ballisager, konferencekoordinator hos Severin

Log ind