Arbejdsmarkedets parter og regeringen har forlænget Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Samtidig er der aftalt en løsning på genopretningen af økonomien i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), så virksomhederne dækker underskuddet på 2,6 mia. kr. over en periode på tre år i stedet for ét enkelt.

Forlænget til 2022

Aftalen om forlængelse af Trepartsaftalen indebærer, at den løber til og med 2022. Aftaleparterne er også enige om at mødes i foråret 2022 for at drøfte langsigtede løsninger, der skal bidrage til at fremtidssikre VEU-systemet.

Aftalen om AUB er en del af den nye trepartsaftale. Baggrunden for den er, at der i 2020 har været et betydeligt merforbrug i AUB. Det skyldes, at der er blevet oprettet langt flere praktikpladser i 2020, end Børne- og Undervisningsministeriet skønnede i forbindelse med etablering af det ekstraordinære elevtilskud under corona-krisen. Med aftalen er der fundet en løsning på genopretningen af økonomien i AUB, så virksomhederne tilbagebetaler underskuddet over en periode på tre år – og ikke i ét enkelt år, som regeringen og FH ellers ønskede.

Dybt kritisabelt

”Vi mener, at det er fornuftigt at forlænge trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse med et år. Dermed forbedres mulighederne for, at initiativerne kan komme op at flyve efter halvandet år med COVID-19. Det vil også give et bedre grundlag for at vurdere, hvilke initiativer, der skal fortsætte eller justeres i en ny aftale”, siger HORESTAs uddannelses- og projektchef, Pia Svane.

HORESTA finder det dog dybt kritisabelt, at en fejlberegning i Børne- og Undervisningsministeriets nu betyder, at regningen sendes videre til virksomhederne.

”Vi havde forslået, at en del af underskuddet blev finansieret i de opsparede VEU-midler, som parterne igen skal forhandle om i 2022. Her vil vi også arbejde for, at der sker delvis tilbagebetaling af midlerne til virksomhederne”, siger Pia Svane.

Log ind