Arbejdsmarkedets parter og regeringen har forlænget Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Samtidig er der aftalt en løsning på genopretningen af økonomien i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), så virksomhederne dækker underskuddet på 2,6 mia. kr. over en periode på tre år i stedet for ét enkelt.

Forlænget til 2022

Aftalen om forlængelse af Trepartsaftalen indebærer, at den løber til og med 2022. Aftaleparterne er også enige om at mødes i foråret 2022 for at drøfte langsigtede løsninger, der skal bidrage til at fremtidssikre VEU-systemet.

Aftalen om AUB er en del af den nye trepartsaftale. Baggrunden for den er, at der i 2020 har været et betydeligt merforbrug i AUB. Det skyldes, at der er blevet oprettet langt flere praktikpladser i 2020, end Børne- og Undervisningsministeriet skønnede i forbindelse med etablering af det ekstraordinære elevtilskud under corona-krisen. Med aftalen er der fundet en løsning på genopretningen af økonomien i AUB, så virksomhederne tilbagebetaler underskuddet over en periode på tre år – og ikke i ét enkelt år, som regeringen og FH ellers ønskede.

Dybt kritisabelt

”Vi mener, at det er fornuftigt at forlænge trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse med et år. Dermed forbedres mulighederne for, at initiativerne kan komme op at flyve efter halvandet år med COVID-19. Det vil også give et bedre grundlag for at vurdere, hvilke initiativer, der skal fortsætte eller justeres i en ny aftale”, siger HORESTAs uddannelses- og projektchef, Pia Svane.

HORESTA finder det dog dybt kritisabelt, at en fejlberegning i Børne- og Undervisningsministeriets nu betyder, at regningen sendes videre til virksomhederne.

”Vi havde forslået, at en del af underskuddet blev finansieret i de opsparede VEU-midler, som parterne igen skal forhandle om i 2022. Her vil vi også arbejde for, at der sker delvis tilbagebetaling af midlerne til virksomhederne”, siger Pia Svane.

Langt over 100 har taget kursus for oplæringsansvarlige

HORESTA og 3F har stor succes med et nyt kursus, som blandt andet skal sikre bedre lærepladser for elever. Over 100 har gennemført kurset det seneste halve år. En af dem er Jesper Ballisager, konferencekoordinator hos Severin

Log ind