Fra januar i år har HORESTA vækstet tæt på 10 %, helt præcist er der tale om en nettotilgang på 176 nye medlemmer i foreningen.

”Det er super gode tendenser og udtryk for, at flere virksomheder ser værdien i vores branchespecifikke og medlemsnære rådgivning og sparring,” siger Pia E. Voss, der er konstitueret administrerende direktør i HORESTA.

Hun finder det naturligt, at man under en Covid-epidemi søger sammen i den organisation, som har hele sit fokus rettet mod det erhverv, man er en del af. Medarbejderne i HORESTA er specialister og har alene erhvervets rammevilkår og regulering for øje.

”Vi ser også tilgangen som udtryk for en yderligere professionalisering af erhvervet. Flere og flere virksomheder søger rådgivning og viden for at spare både tid og penge. Og ved at blive en del af branchens specialiserede organisation sender virksomhederne samtidigt et stærkt signal til blandt andre gæster, medarbejdere og leverandører”, siger Pia E. Voss.

Coronakrisen har betydet, at HORESTA har ydet rådgivning til hundredvis af virksomheder. En rådgivning, der har spændt bredt. Fra webinarer om indhold og håndtering af de skiftende restriktioner til rådgivning om de ansættelsesretlige aspekter af corona samt konkret brug af de komplekse kompensationsordninger. Alene 1:1 rådgivningen om kompensationsordninger har, hen over sommeren og efteråret, sikret medlemmerne et tocifret millionbeløb i ekstra kompensation. En rådgivning der kun er mulig, fordi HORESTAs medarbejdere er helt inde i maskinrummet og har detaljeret kendskab til mulighederne i ordningerne.

”Vi arbejder ene og alene for hotel-, restaurant- og turisterhvervets interesser, og vores rådgivere fokuserer specifikt på erhvervet. I kombination med at vi er tæt på vores medlemmer, betyder det, at vi kan rådgive præcist og levere hurtige svar. Det er med til at skabe værdi for medlemmerne.” siger Pia E. Voss.

HORESTA vil gøre fritidsjobs mere tilgængelige

Det skal være nemmere for de danske virksomheder at tiltrække helt unge medarbejdere, og samtidig skal de i fremtiden kunne varetage flere opgaver. Det mener HORESTA, som kommer med en række opfordringer til regeringen i et nyt politisk udspil.

HORESTA: Sådan får vi flere unge i fritidsjob

Regeringen har bebudet, at den vil præsentere et udspil til, hvordan vi får flere unge til at tage et fritidsjob. Derfor har HORESTA udarbejdet 7 konkrete forslag til, hvordan det kan gøres.

Log ind