HORESTA tager til efterretning, at regeringen nu lægger op til genindførelse af krav om coronapas i dele af turisme- og oplevelseserhvervet.

”Det vigtigste for os er, at vi slipper for flere nedlukninger. Det vil være en katastrofe for et erhverv, der i lang tid fremover skal betale af på gælden fra tidligere nedlukninger. Samtidig forventer vi, at tiltaget kan skabe tryghed omkring afviklingen af julens mange arrangementer”, siger Kristian Nørgaard, der er politisk direktør i HORESTA.

Han opfordrer til, at regeringen og myndighederne parallelt med genindførelsen af coronapasset kigger i andre retninger for at få flere danskere til at lade sig vaccinere eller teste.

”Vi er frustrerede over, at vi igen er blandt de få brancher, som bruges til at motivere til test og vaccination. Der må og skal også sættes ind på andre fronter for at bringe smitten ned”, siger Kristian Nørgaard.

Som følge af det pres, der nu lægges på turisme- og oplevelseserhvervet på grund af flere smittede, ønsker HORESTA desuden genaktivering af den tidligere ordning med udbetaling af dagpenge fra medarbejdernes første fraværsdag pga. corona, hvad enten fraværet skyldes karantæne sygdom eller børns sygdom.

HORESTA vil gøre fritidsjobs mere tilgængelige

Det skal være nemmere for de danske virksomheder at tiltrække helt unge medarbejdere, og samtidig skal de i fremtiden kunne varetage flere opgaver. Det mener HORESTA, som kommer med en række opfordringer til regeringen i et nyt politisk udspil.

HORESTA: Sådan får vi flere unge i fritidsjob

Regeringen har bebudet, at den vil præsentere et udspil til, hvordan vi får flere unge til at tage et fritidsjob. Derfor har HORESTA udarbejdet 7 konkrete forslag til, hvordan det kan gøres.

Log ind