Af Katia K. Østergaard, adm. direktør i HORESTA

Det første år af coronakrisen i turisme- og oplevelseserhvervet har været som at køre på vejen i tæt tåge uden kontrol over hverken tempo eller retning. For slet ikke at tale om, hvornår der løbes tør for brændstof. Med foråret på vej, udrulning af vaccineplan og Corona-pas, drømmer vi nu om, at tågen snart så småt begynder at lette, og vi igen får både kontrol og udsyn tilbage.  

Men vi er langt fra ude af krisen endnu. Skal det samlede danske turisme- og oplevelseserhverv undvige rabatten, og igen have muligheden for at træde på speederen, er der brug for en plan med flere nye værktøjer.

Første skridt er udformningen en genåbningsplan. Med en statslig vaccinationsplan som styringsredskab er det selvfølgelig muligt at udstikke en kurs, og det kan ikke gå hurtigt nok!

Genåbningsplanen skal indeholde klare pejlemærker for genåbning, herunder planen for lempelse af de mest omsætningsbegrænsende restriktioner, som f.eks. forsamlingsforbud, lukketider, kvadratmeterkrav og lign.  

For det andet skal planen sikre rammerne for en økonomisk bæredygtig genåbning af oplevelseserhvervet. Desværre er det jo ikke sådan, at gæsterne strømmer ind på landets hoteller og restauranter den selv samme dag, som dørene åbnes. Erhvervet indeholder mange forskellige segmenter med mange forskellige tidshorisonter for at gøre ”come back”. Der er stor forskel på f.eks. en restaurant, som primært lever af danske gæster, et hotel som primært lever af internationale turister eller et messe- og kongrescenter, som afvikler begivenheder, som kræver en lang planlægningshorisont.

Der er derfor brug for en overgangsperiode, hvor erhvervet fortsat understøttes økonomisk, også efter genåbningen.

Kompensationen skal følge med tiden

Da regeringen annoncerede første nedlukning for et år siden, var det med meldingen om, at restriktionerne ville vare knap tre uger til ultimo marts. Situationen blev en helt anden, og kompensationsordningerne, der blev sat i verden for at holde en måned eller to, bruges stadig. 

De ordninger er nødt til at dække langt mere nu, hvor vi har at gøre med et erhverv, som i vid udstrækning har været tvangslukkede eller pålagt restriktioner i tolv måneder. Det er utopi at tro, at virksomhederne kan blive ved med at sikre medarbejdernes job og betale de faste udgifter, når de ingen - eller kun yderst begrænset - omsætning har. Man kan ikke blive ved med at tabe penge hver eneste dag gennem så lang tid.

Der er derfor brug for, at kompensationen dækker mere og rækker længere frem. Vi kan ikke risikere en situation, hvor kompensationsordningerne pludselig forsvinder, og turisme- og oplevelseserhvervet efterlades med restriktioner, et begrænset forretningsgrundlag og en gæld, som er bygget op over et helt år med ingen eller begrænset omsætning.

Vi kan ikke tage samtlige medarbejdere, som vi nu har betalt løn til det sidste år, tilbage fra den første dag, vi får lov at åbne. Det sidste der må ske er, at lønkompensationen fjernes lige før målstregen – når vi nu har betalt lønninger i over et år uden tilsvarende indtægt. 

Derudover mener vi, at der bør foretages en egentlig slutafregning for lukkede virksomheder, så de godtgøres deres faktiske tab til både løn og øvrige omkostninger. Ingen i erhvervet var skyld i denne krise, og mange har mistet livsværk og opsparinger på beslutninger, der har været fuldstændig ude af deres hænder. Med rimelighed og retfærdighed for øje, bør dette regnestykke bør gøres op, når den sidste restriktion er udfaset.

Genstart 

I forbindelse med genstarten er det helt afgørende, at vi får stimuleret økonomien og forbruget i den branche som har været absolut hårdest ramt af krisen – og som har den længste horisont for at komme på fode igen. Vi foreslår, at man kick starter forbruget ved at sænke momsen markant på hotelovernatninger, middage på restaurant samt oplevelser,  så niveauet matcher landene omkring os. Det er et instrument, som vores nærmeste nabolande har benyttet sig af, og det skal vi selvfølgelig også i Danmark. 

Endvidere skal såvel privatpersoner som virksomheder gives fradrag for forbrug på hotelovernatninger, bespisning og oplevelser på landets attraktioner.

Og så skal der selvfølgelig tryk på markedsføringen, som både VisitDenmark og Wonderful Copenhagen står klar med.

Endelig er der brug for en smidig grænseåbning med aktiv brug af tests og coronapas. Vi kan ikke leve med karantænekrav ved både ind- og udrejse, der betyder, at besøgende i mange tilfælde bliver bedt om at sidde isoleret i længere tid, end deres egentlige besøg her i landet varer.

Med disse initiativer tror vi på, at vi kan komme videre og igen få skabt et sundt turisme- og oplevelseserhverv i Danmark. Det har vi alle brug for!

Log ind