I en ny politisk aftale på Københavns Rådhus er parterne er enige om at forlænge ordningen for udvidet udeservering på fortove, pladser og torve i hele byen. Yderligere igangsættes særlige byrums- og trafikforsøg med mulighed for inddragelse af parkeringspladser til udvidet udeservering i Middelalderbyen, Frederiksstaden, Gammelholm og Kødbyen.

HORESTA glæder sig over muligheden for virksomhederne i disse bydele, men organisationen kalder det utilfredsstillende, at man ikke har tilgodeset hele byens restauranterhverv, hvad angår mulighederne for at inddrage parkeringspladser til udeservering.

”Under pandemien har serveringsstederne gang på gang fået indskrænket deres forretningsgrundlag på grund af restriktioner, og den ekstra udeservering ved inddragelse af parkeringspladser er for mange en mulighed for at genvinde noget af den omsætning, de ellers er forhindrede i. Igangsættelsen af ordningen sidste år var en redningskrans, hvor mange virksomheder blandt andet manglede omsætning fra turister i hovedstaden. Derfor er vi også uforstående over for, hvorfor man på rådhuset ikke har valgt at afse økonomien til også at hjælpe serveringsstederne i brokvartererne ved at give dem disse samme muligheder,” fortæller Annette Hyldebrandt, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i HORESTA.

Forsøgene skal tilrettelægges efter de principper for udvidet udeservering, som hidtil er vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget og suppleres med følgende principper:

- At der alene kan inddrages parkeringspladser foran restauranter og caféers facader

– og ikke på den anden side af vejen.

- Såfremt det ikke længere er muligt at have restaurationer åbne grundet restriktioner, skal arealreservationen fjernes inden for fire dage - hvis dette ikke sker, kan kommunen fjerne inventaret på restauratørens egen regning.

- Når den udvidede udeservering ophører, skal al inventar fjernes inden for fire dage

– hvis dette ikke sker, kan kommunen fjerne inventaret på restauratørens egen regning.

- At såfremt ansøger ikke overholder retningslinjerne, kan Teknik- og Miljøforvaltningen ophæve tilladelsen.

- At inventar efter kl. 22 skal pakkes sammen, så det ikke indbyder til ophold efter udeserveringens ophør.

- At der tages udgangspunkt i bevillingsnævnets kategorier, og at udvidet udeservering er forbeholdt for spiserestauranter og cafeer.

Den udvidede udeservering træder i kraft den 21. april 2021 og gælder indtil 1. oktober 2021.

Log ind