Når forbrugerne skal have deres takeaway-sandwich eller salat med ud i solskinnet er både indpakning og bestik alt for ofte i plastik. Kød og grøntsager er ofte indpakket i plastfolie. Eksemplerne er mange. Der bruges i dag store mængder plastik til takeaway- og mademballage, som typisk kun bruges én gang.

Derfor indgår Miljøministeriet, via Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen, nu et sektorsamarbejde med HORESTA. Sektorsamarbejdet skal bidrage til konkrete løsninger, der både reducerer mængden af engangsplastik og øger genanvendelsen af i hotel- og restaurationsbranchen. Vigtige aktører på tværs af værdikæden, som producenter, indkøbere og affaldsbehandlere, vil blive inddraget.

"Vi skal bruge langt mindre plastik end i dag. Og det vi bruger, skal vi blive bedre til at genbruge og genanvende. Lige netop på vores restauranter og hoteller er der et kæmpe potentiale for at bruge mindre engangsplastik. Med dette samarbejde får vi skabt nogle relevante initiativer, som kan inspirere alle i hotel- og restaurationsbranchen til at gå samme vej. Det er et stort skridt nærmere mod en grøn affaldssektor og en cirkulær økonomi," siger miljøminister Lea Wermelin.

De gode cases skal inspirere
I regeringens "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" er der sat et ambitiøst mål for hotel- og restaurationssektoren om 50 procent reduktion af visse engangsplastikemballager til takeaway i 2026.

Reduktionsmålet skal blandt andet opnås gennem udbredelse af eksisterende og nye genbrugsløsninger. Det kan for eksempel være, at vi som forbrugere kan vælge genbrugelige kaffekopper og emballager til takeaway frem for engangsemballage.

Hos HORESTA ser man også frem til samarbejdet.

"Det er en meget ambitiøs målsætning. Erhvervet brænder for den grønne omstilling, og i HORESTA vil vi gerne bidrage til at nå dette mål og med at finde de rette og fremtidssikrede løsninger, som virksomhederne kan bruge til at reducere plastik i takeaway. Derfor er vi rigtig glade for samarbejdet med Miljøministeriet, som netop kan se værdien i at inddrage erhvervet," siger Jan Vinther Laursen, formand i HORESTA.

For at sikre fremdrift i arbejdet, vil der blive oprettet et sekretariat, der kan inddrage aktørerne på området. Sekretariatet for sektorsamarbejdet kommer til at ligge hos HORESTA, som repræsenterer aktører inden for alle dele af hotel- og restaurationssektorens værdikæde.

Nye emballage-regler på vej

EU er kommet et skridt nærmere en ny forordning om emballage, som skal reducere brugen af plastic og øge genbrug

Endnu et grønt stempel af hotel i København

NH Collection Copenhagen har opnået den internationale miljøcertificering Green Key, der tildeles virksomheder i turismebranchen, som gør en ekstra indsats for at passe på miljøet.

Log ind